Häkämies: Suomi tarvitsee menestyksen nälkää

05.09.2013

Kansallisen Yrittäjän päivän pääjuhlassa tuotiin vahvasti esille, että pienten ja keskisuurten yritysten merkitys talouskasvun vetureina tulee korostumaan. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies alleviivasi, että Suomen ja suomalaisten hyvinvointi perustuu menestyviin yrityksiin.

– Menestys vaatii sekä tahtoa, rohkeutta että ympäristön, joka kannustaa ottamaan riskejä ja palkitsee onnistujia.

-Tarvitsemme kipeästi lisää erityisesti kansainvälistyviä pk-yrityksiä, Häkämies vaatii.

Suomessa pk-yritysten osuus viennistä on merkittävästi pienempi kuin monissa kilpailijamaissa. Kokonaisviennistä vain 28 prosenttia toteutuu pk-yritysten kautta. Tanskassa osuus on 46 prosenttia ja Virossa yli 70 prosenttia.

– Team Finland -toimintamalli ja äskettäin perustettu Business Team for Russia ovat hyviä esimerkkejä eri tahojen yhteistyöstä ja verkostomaisesta tavasta edistää kansainvälistymistä, sanoi Häkämies.

Yksi keskeinen tulevaisuuden haaste liittyy yritysten keskikokoon kasvattamiseen. Keskisuurten yritysten osuus Suomen yrityskannasta on vain noin prosentti. Näitä keskisuuria yrityksiä tarvitaan lisää, jotta yrityksillä olisi enemmän resursseja tehdä muun muassa ulkomaankauppaa. Tämä edellyttää esimerkiksi kasvurahoituksen kehittämistä ja matalaa listautumiskynnystä.

Pk-yritysten menestys on koko kansakunnalle tärkeää, sillä ne ovat luoneet yli 95 %:a uusista työpaikoista vuosituhannen vaihteen jälkeen.

Kannustimet kuntoon

EK:n yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Esa Kiiskinen kommentoi, että verotus on yksi tärkeimmistä kannustimista, jolla yhteiskunta voi edistää yrittäjän halua ottaa riskiä ja menestyä.

– Yrittämisen luonne pitää ottaa huomioon verotuksessa, jotta se olisi yrittäjiä kannustavaa. Nyt pitää rohkaista yrittäjiä, ei kadehtia menestyjiä. Yrittäjä sijoittaa yritykseensä omalla riskillään ja saamallaan tuotolla on hän kasvattaa yritystään, investoi ja luo työpaikkoja ja hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

EK:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Kokkila totesi, että viime viikolla työmarkkinakeskusjärjestöjen allekirjoittama Työllisyys- ja kasvusopimus on vahva tahdonilmaisu talouskasvun ja työllisyyden puolesta.

– On selvää, että nyt on syntynyt yhteinen näkemys Suomen talouden vakavasta tilasta. Suomi selviytyy vain parantamalla tuottavuutta ja tekemällä enemmän ja joustavammin työtä. Suomessa tarvitaan aitoa tahtoa nousta ylös taantumasta – tarvitsemme talkoot, johon kaikkien on osallistuttava.

Yrittäjän päivästä on tullut kansallinen juhlapäivä, jota vietetään vuosittain 5. syyskuuta. Päivän tavoitteena on korostaa yrittäjyyden merkitystä ja saada nuoret kiinnostumaan yrittäjyydestä uravalintana. Päivää vietettiin ensi kertaa vuonna 1997. Nykyisin toiminnan taustalla on Yrittäjän Päivä -säätiö, jossa ovat edustettuina kaikki elinkeinoelämän järjestöt.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, p. 09 4202 2400