Työnantajayrityksillä vahva luottamus hallitusneuvottelijoiden kykyyn tehdä yrittäjyyttä edistäviä päätöksiä

09.06.2023

EK:n yrittäjät peräänkuuluttavat talouden kriisinkestävyyden vahvistamista siten, että keskisuuret Mittelstand-yritykset nostetaan Suomen elinkeinopolitiikan keskiöön. Tulevalta hallitukselta odotetaan toimia, joilla yhä useampi pk-yritys saadaan kasvamaan keskisuureen yrityskokoluokkaan sekä laajentumaan vientimarkkinoille.

EK:n yrityskyselyn mukaan 54 prosenttia työnantajayrityksistä arvioi, että niillä on erittäin tai melko vahva luottamus hallitusneuvotteluita käyvien puolueiden kykyyn tehdä yrittäjyyttä edistäviä päätöksiä. Vain 13 prosentin luottamus on melko heikkoa ja 3 prosentin erittäin heikkoa. Luottamus on merkittävästi korkeammalla tasolla kuin esimerkiksi edellisen hallituksen aikana.

EK:n Yrittäjävaltuuskunta odottaakin tulevan hallituksen tavoittelevan määrätietoisesti entistä kriisinkestävämpää taloutta vahvalla yrittäjyyspolitiikalla ja elinkeinorakennetta monipuolistamalla.

Keskiössä on tällöin oltava pk-yritysten kasvun edistäminen ja 50–1000 henkeä työllistävän Mittelstand-sektorin vahvistaminen. Juuri tämä on yritysjoukko, joka on pystynyt kasvattamaan työpaikkojensa määrää kuluneen vaikean vuosikymmenen aikana. Yrittäjävetoiset Mittelstand-yritykset ovat myös muita kasvuhakuisempia ja vientivetoisempia.

”Mittelstand-sektorin laajentaminen ja vahvistaminen on asetettava elinkeinopolitiikan prioriteetiksi, suomalaista omistajuutta edistäen. Mittelstandin voimin politiikkatoimiin saadaan riittävää vaikuttavuutta koko kansantalouden tasolla”, EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Tuomas Pere (Pintos Oy) sanoo.

Mittelstand-sektoria tarvitaan myös viennin haasteisiin. Nyt valtaosa Suomen viennistä on vain 100 yrityksen varassa. Viennin kivijalkaa on pakko leventää, jotta maamme selviää läpi kriisien ja geotalouden jännitteiden.

EK:n Yrittäjävaltuuskunta toivoo, että seuraavaan hallitusohjelmaan sisältyy laaja-alaisen Mittelstand-strategian luominen, mihin sitoudutaan yhdessä valtioneuvostotasolla ja koko hallinnossa.

Yrityspalveluita kuten vienninedistämistä ja -rahoitusta on kehitettävä korostetun yrityslähtöisesti, ei hallinnon omista tarpeista käsin. Uusia vientimahdollisuuksia on koko maassa, joten ’maakunnista maailmalle’ -toimintaa on Tuomas Peren mukaan syytä parantaa entisestään.

Kaikki keinot käyttöön työvoiman saatavuuden parantamiseksi

Työnantajakentässä löytyy luottamusta myös siihen, että hallitusneuvotteluita käyvät puolueet kykenevät työllisyyttä edistäviin päätöksiin. 43 prosenttia kertoo luottavansa tähän erittäin tai melko vahvasti, kun taas 21 prosenttia arvioi luottamuksen melko tai erittäin heikoksi.

Osaavan työvoiman saatavuus on osa Suomen talouden kriisinkestävyyttä. Osaajapula on Mittelstand-kasvun vakavimpia pullonkauloja, muistuttaa Tuomas Pere:

”Osaajien saatavuuden parantamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Työn vastaanottamisesta on tehtävä taloudellisesti kannattavinta kaikissa tilanteissa ja työuria on pidennettävä. Työperäistä maahanmuuttoa on lisättävä – ei rajoitettava. Odotamme uudelta hallitukselta konkreettisia toimia näissä kaikissa. ”

Tutustu EK:n yrityskyselyn tuloksiin infografiikan muodossa. Kyselyyn vastasi 810 työnantajayritystä kesäkuussa 2023. Aineiston analyyseissä on hyödynnetty päätoimialojen ja yrityskokoluokkien mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat yleistettävissä suuntaa-antavasti työnantajayritysten perusjoukkoon.

EK:n Yrittäjävaltuuskunta kokoontuu kesäkokoukseensa tänään Helsingissä. Omistajayrittäjä Tuomas Peren johtamaan Yrittäjävaltuuskuntaan kuuluu 100 eturivin yrittäjää, jotka edustavat eri toimialoja eri puolilta Suomea. Yrittäjävaltuuskunnan kokouksessa puhuvat mm. puolustusvoimain komentaja kenraali Timo Kivinen ja Yhdysvaltojen Suomen suurlähettiläs Douglas T. Hickey.