EK:n Jyri Häkämies: Nuorten kasvava yrittäjäinnostus on superia

23.05.2016

Nuoret ovat entistä kiinnostuneempia yrittäjyydestä ja näkevät sen yhtenä uravaihtoehtona. Tuoreen tutkimuksen mukaan peräti joka kolmas nuori voi kuvitella itsensä tulevaisuudessa yrittäjäksi, esimerkiksi startup-yrittäjäksi. Suurin yhteiskunnallinen haaste on nuorten mielestä ilmastonmuutos.

T-Media Oy tutki Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimeksiannosta, mitä nuoret ajattelevat ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä, hyvinvoinnista ja yrittäjyydestä. Tutkimukseen vastasi tänä keväänä 1014 koululaista, joista 647 oli lukiolaisia ja 367 peruskoululaisia.

Kun nuoria pyydettiin listaamaan kolme tärkeintä ratkaisua vaativaa kysymystä, kärkeen nousi ilmastonmuutos. Yli puolet (53 %) oli sitä mieltä, että ilmastonmuutokseen on ensisijaisen tärkeää kehittää ratkaisuja.

Myös työllisyystilanne huolettaa, sillä lähes puolet (48 %) nuorista kaipaa ratkaisuja työttömyyden helpottamiseksi. Kolmannelle sijalle nousi huoli valtion velkaantumisesta. Reilu kolmannes nuorista odottaa ratkaisuja velkaongelmaan.

Nuoret ymmärtävät, että yhteiskunnan hyvinvointi ja yhteiskunnan tarjoamat palvelut eivät kasva puussa. Heidän mielestään talouskasvulla ja menestyvällä yritystoiminnalla on yhteys hyvinvointiin. Vastaajista 70 % oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että taloudelliseen kasvuun pyrkiminen lisää ihmisten hyvinvointia ja menestyvät yritykset ovat välttämättömiä yhteiskunnan hyvinvoinnille.

Yrittäjäintoa syytä vaalia

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies on ilahtunut siitä, että nuorten kiinnostus yrittäjyyteen näyttää olevan kasvussa. Peräti 34 % vastaajista saattoi kuvitella itsensä yrittäjäksi, ja osuus oli lähes sama sekä lukiolaisilla että peruskoulun yläluokkalaisilla.

–Yrittäjäintoa on syytä vaalia, kehittää ja antaa kaikilla kouluasteilla nykyistä enemmän tietoa yrittäjyydestä. Hieno homma, superia! Tämä on ehdottomasti myönteinen signaali tulevaisuutta ajatellen, Häkämies hehkutti esitellessään tutkimuksen tuloksia maanantaina Helsingissä EK:n kevätkokouksen seminaarissa.