Tavoitteena 115 000 kesätyöpaikkaa

26.01.2015

Kesätyö on monelle nuorelle ensimmäinen kosketus työelämään, mutta myös vaikuttamisen paikka kesätyöpaikan tarjoavalle yritykselle. Hyvä kesätyökokemus jättää jälkensä ja ohjaa osaltaan nuorten koulutus- ja uravalintoja.

– Kesätyöpaikkojen tarjoaminen nuorille on työnantajille oiva keino tutustua lähivuosien osaajiin ja varmistaa osaavan työvoiman saatavuus jatkossakin. Nuoret puolestaan saavat kesätyön avulla arvokasta kokemusta työelämästä ja sen pelisäännöistä, kannusti Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtaja Ilkka Oksala puheenvuorossaan Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjan avausseminaarissa maanantaina. Samassa tilaisuudessa julkistettiin EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun kesätyötulokset.

Tavoitteena kesätyöpaikka 115 000 nuorelle

Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenyritykset näkevät tulevan kesätyökauden hieman vilkkaammaksi viime kesään verrattuna. Joka kymmenes EK:n jäsenyritys ennakoi lisäävänsä kesätyöntekijöiden määrää ja 82 prosenttia kertoo pitävänsä kesätyöntekijöiden määrän ennallaan.

– Tavoitteemme on, että ensi kesänä jäsenyrityksemme tarjoaisivat työpaikan 115 000 nuorelle. Edelliskesänä ylittyi 100 000 kesätyöpaikan raja haasteellisesta taloustilanteesta huolimatta. Kesätyömarkkinat ovat suhteellisen kestävät suhdanteiden vaihdellessakin, analysoi Oksala.

Sosiaali- ja terveyspalveluyrityksissä aiempaa enemmän kesätöitä

Merkittävin kesätyöllistäjä oli kaupan ala, joka tarjosi neljäsosan kaikista kesätyöpaikoista. Yhteensä palvelualat, kauppa mukaan lukien, tarjosivat vuoden 2014 työpaikoista kaksi kolmasosaa. Teollisuuden puolella teknologiateollisuus oli volyymiltaan suurin kesätyöllistäjä. Alan palveluksessa oli edelliskesänä noin 13 prosenttia EK:n jäsenyrityksissä työskennelleistä nuorista.

Kesällä 2015 kesätyöntekijöiden määräänsä ovat voimakkaimmin nostamassa sosiaali- ja terveyspalveluiden, kemianteollisuuden sekä kiinteistöpalvelualan yritykset.

Tiedot perustuvat EK:n henkilöstö- ja koulutustiedusteluun. Otospohjainen tiedustelu toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Otoksessa oli mukana noin 3 000 EK:n jäsenyritystä.