Ilkka Oksala: SOTE:n valinnanvapaus heikentyi

20.12.2017

On hyvä, että hallitus kykeni päättämään valinnanvapaudesta sote-palveluissa. Syntynyt ratkaisu on kuitenkin huonompi kuin lausuntokierroksella ollut alkuperäinen esitys, joka olisi yhdenvertaisesti turvannut suomalaisten valinnanvapauden asiakassetelillä.

Muutetussa esityksessä on velvoittavuutta vähennetty ja maakuntien harkintavaltaa lisätty. Toivottavasti maakunnat osaavat käyttää tätä harkintavaltaa niin, että asiakasseteli otetaan käyttöön mahdollisimman laajasti. Vain tämä turvaa todellisen valinnanvapauden erikoissairaanhoidon osalta.

Perustason palveluiden osalta valinnanvapaus toteutuu varsin hyvin. Tämä on tärkeä ja myönteinen asia.

Hallitus perustelee tämän päiväistä päätöstään laajalla lausuntopalautteella. Lausuntoja tarkemmin lukemalla kuitenkin havaitsee, että pitkälti on kysymys samasta lausunnosta, jonka julkinen sektori on antanut moneen kertaa. Kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit ja muut julkisrahoitteiset tahot ovat lausunnoissaan keskittyneet puolustamaan julkisen sektorin kokoa.

Tämä on valitettavaa, kun olisi pitänyt keskittyä potilaiden aseman parantamiseen ja kustannuskehityksen hillitsemiseen.