Hallituksen sote-linjaukset vievät uudistusta oikeaan suuntaan

06.04.2016

Maan hallituksen 5.4.2016 päättämät linjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelussa etenevät oikeaan suuntaan. On tärkeää luoda suomalaisille nykyistä paremmat mahdollisuudet itse valita sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottaja. Tämä periaate on hallituksen linjauksessa.

 

– Jatkossa on varmistettava, että periaate toteutuu nyt valmisteltavassa lainsäädännössä, vaatii johtaja Ilkka Oksala.

Jotta suomalaisten todellinen mahdollisuus valinnanvapauteen turvataan, on ehdottoman tärkeää, että maakuntien järjestäjä- ja tuottajarooli eriytetään. Paras tapa toteuttaa tämä on maakunnille tulevan sote-palvelutuotannon yhtiöittäminen.

Sote-uudistuksen tavoite on vähentää menoja 3 miljardilla eurolla.

– Uudistuksessa on kyse järkevien kannusteiden luomisesta palvelujen järjestäjille, tuottajille ja asiakkaille. Monituottajamalli ja asiakkaan valinnanvapaus muodostavat kokonaisuuden, joka antaa hyvät eväät kustannustehokkuuden parantamiseen, sanoo Oksala.

Hallitus ilmoitti, että sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus kerätään pääosin valtion verotuksella ansiotuloverojen asteikkoja ja vähennyksiä tarkistamalla. Valtion tuloverotus on tarkoituksenmukaisin tapa kerätä julkinen rahoitus. Se on yksinkertaisin malli ja se tulee toteuttaa niin, että kokonaisveroaste ei nouse ja työn verotus ei kiristy millään tulotasolla, perustelee Oksala.