Työterveyshuollon asema säilytettävä ennallaan

01.12.2015

Keskeiset työmarkkinakeskusjärjestöt katsovat, että työterveyshuollon asemaa osana terveydenhuollon kokonaisuutta ei tule heikentää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa.

Työterveyshuollon aseman ja tehtävien säilyttäminen edellyttää näiden palvelujen saatavuuden turvaamista. Työterveyshuollon aseman heikentäminen lisäisi eriarvoisuutta. Samalla myös eläkepoliittisten tavoitteiden saavuttaminen ja työterveyden asiantuntemus vaarantuisivat. Lisäksi hallitusohjelmassa asetettu sote-uudistuksen 3 miljardin euron säästötavoite jäisi toteutumatta, toteavat keskusjärjestöt yhteisessä kannanotossaan.

Lisätietoja:
Johtaja Ilkka Oksala, EK, puh. 050 301 8590
Työelämäasioiden johtaja Saana Siekkinen, SAK, puh. 040 834 5030
Johtaja Maria Löfgren, Akava, puh. 040 568 2798
Johtaja Katarina Murto, STTK, puh. 050 568 9188