Onnistunut tasa-arvosuunnittelu edistää yhteistoimintaa

19.03.2013

Tasa-arvosuunnittelu työpaikoilla antaa mahdollisuuden kehittää työoloja ja parantaa henkilöstön työhyvinvointia. Se hyödyttää sekä työnantajia että työntekijöitä.

Tasa-arvolain mukaan vähintään 30 henkilöä säännöllisesti työllistävän työnantajan on tehtävä vuosittain tasa-arvosuunnitelma. Tasa-arvosuunnitelma on tehtävä, vaikka koko henkilöstö tai suurin osa henkilöstöstä edustaisi samaa sukupuolta. Tasa-arvosuunnitelma on tehtävä, vaikka työpaikalla ei olisi havaittu tasa-arvoon liittyviä ongelmia.

Työpaikan tasa-arvosuunnitelma sisältää:

  •     selvityksen tasa-arvotilanteesta ja sen osana kartoituksen naisten ja miesten tehtävistä, palkoista ja palkkaeroista;
  •     arvion työpaikan tasa-arvotilanteesta ja tarpeellisiksi arvioidut toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi sekä
  •     arvion tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteutumisesta ja tuloksista.

Paikallisesti voidaan sopia, että selvitys tasa-arvotilanteesta ja kartoitus tehtävistä, palkoista ja palkkaeroista tehdään vähintään kerran kolmessa vuodessa.

Työpaikan tasa-arvotilanteen järjestelmällinen seuranta tukee organisaation yleistä henkilöstön kehittämistyötä. Seurannan tuloksia hyödyntäen voidaan parantaa henkilöstön työtyytyväisyyttä, pidentää työuria ja lisätä organisaation houkuttelevuutta työnantajana.

Työmarkkinajärjestöt ovat laatineet tasa-arvosuunnittelun tarkistuslistan (pdf), jota työpaikat voivat käyttää oman suunnittelunsa tukena.

Lisätietoja:

Akava Tarja Arkio 040 508 3731

Elinkeinoelämän keskusliitto EK Anu Sajavaara 040 705 0939

Kirkon työmarkkinalaitos Pauliina Hirsimäki 050 330 8473

Kunnallinen työmarkkinalaitos Jouko Hämäläinen 040 707 8677

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Tapio Bergholm 050 547 2771

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Anja Lahermaa 040 828 6845

Valtion työmarkkinalaitos Anna Similä