EK lahjoittajana MustReadin työelämän tasa-arvon teemaprojektissa

09.09.2019

Tasa-arvojournalismin puutetta paikkaamaan MustRead on syyskuun alusta 2019 käynnistänyt tasa-arvoon liittyvän journalistisen teemaprojektin. Teemaprojektin ansiosta MustReadin toimitus voi suunnata voimavaroja erityisesti aiheisiin, jotka liittyvät työelämän tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen. EK on mukana tukemassa projektia.

– Teemaprojektin jutuissa on tarkoituksena käsitellä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden aihealuetta työelämässä hyvin laajasti, eikä vain vaikkapa sukupuolten väliseen tasa-arvon näkökulmasta. Se on toki yksi hyvin tärkeä näkökulma. Meitä kiinnostaa kuitenkin yhtä lailla tasa-arvo suhteessa etniseen taustaan, koulutustasoon, maantieteelliseen sijaintiin, sosioekonomiseen asemaan tai vaikkapa terveyteen, MustReadin päätoimittaja Anne Moilanen kuvailee.

Aihe, josta pitää puhua

Tasa-arvon teemaprojekti on journalistinen juttusarja, jossa ilmestyy MustReadissa juttu viikon parin välein. Teemaprojektin ensimmäinen juttu on julkaistu tänään 9. syyskuuta ja sen aiheena ovat hallituksen toimet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden hyväksi. Jutussa on haastateltu muun muassa tasa-arvoministeri Thomas Blomqvistia.

Teemaprojekti on toteutettu lahjoitusperiaatteella. MustRead on kerännyt projektin lahjoittajiksi laajan konsortion työmarkkinatoimijoita. Konsortion muodostavat Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Tehy.

Toimijoita yhdistää halu tuoda työelämän tasa-arvoasiat entistä paremmin osaksi suomalaista yhteiskunnallista keskustelua.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies toteaa, että Suomi on tasa-arvon mallimaiden joukossa. Silti tehtävää on edelleen asenteiden parantamisessa erityisesti yhdenvertaisuudessa.

– EK nosti työelämän tasa-arvoa esiin Työ ei syrji -asennekampanjassa, jossa yli 400 työpaikkaa sitoutui edistämään syrjimätöntä työelämää. Toivomme, että yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskettavia aiheita käsiteltäisiin mediassa entistä enemmän faktapohjalta – siksi Mustreadin teemaprojekti on tärkeä, sanoo Häkämies.

– Lahjoittajien tavoitteena on lisätä keskustelua työelämän tasa-arvosta ylipäätään. Lahjoitushankkeen edellytys on, että lahjoittajien tavoitteet ovat hyvin yleisellä tasolla. Lahjoittajilla ei ole vaikutusvaltaa siihen, miten käsittelemme aihealuetta jutuissamme, mitä aiheita käsittelemme, kuka tekee jutut, mikä on näkökulma, keitä haastattelemme, mitä julkaisemme. Journalistinen päätösvalta on läpi koko prosessin MustReadilla, kertoo päätoimittaja Moilanen.

MustRead käynnistää tasa-arvon teemaprojektin aluksi neljän kuukauden kokeiluna, joka jatkuu vuoden 2019 loppuun. Tavoitteena on, että yhteistyö lahjoittajien kanssa jatkuu koko vuoden 2020.