Työmarkkinakeskusjärjestöt päivittivät tasa-arvosuunnittelun tarkistuslistan

05.10.2015

Työntekijä- ja työnantajakeskusjärjestöt ovat päivittäneet työpaikan tasa-arvosuunnittelun tarkistuslistan ja kannustavat työpaikkoja päivittämään tasa-arvosuunnitelmat ajan tasalle.

– Tasa-arvon edistäminen työpaikoilla parantaa työn tuottavuutta ja henkilöstön työhyvinvointia. Se hyödyttää sekä työnantajia että työntekijöitä, järjestöt muistuttavat.

Vuoden alussa uudistetun tasa-arvolain mukaan vähintään 30 henkilöä säännöllisesti työllistävän työnantajan on tehtävä tasa-arvosuunnitelma ainakin joka toinen vuosi. Työpaikan on tehtävä tasa-arvosuunnitelma, vaikka koko henkilöstö tai suurin osa henkilöstöstä edustaisi samaa sukupuolta. Se on myös oltava, vaikka työpaikalla ei olisi havaittu tasa-arvoon liittyviä ongelmia.

– Työpaikan tasa-arvotilanteen järjestelmällinen seuranta tukee työpaikan yleistä henkilöstön kehittämistyötä. Sen tuloksia hyödyntämällä voidaan parantaa henkilöstön työtyytyväisyyttä, pidentää työuria ja lisätä organisaation houkuttelevuutta työnantajana.

Työpaikan tasa-arvosuunnitelma sisältää selvityksen työpaikan tasa-arvotilanteesta, kartoituksen nais- ja miestyöntekijöiden työtehtävistä sekä palkoista. Suunnitelmassa mainitaan myös tarpeellisiksi arvioidut toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi sekä arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteutumisesta ja tuloksista.


Lisätietoja:

Akava, Tarja Arkio, puh. 040 508 3731
Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Eeva Korolainen, puh. 040 562 2304
Kirkon työmarkkinalaitos, Pauliina Hirsimäki, puh. 050 330 8473
KT Kuntatyönantajat, Heikki Saaristo, puh. 050 456 7640
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Tapio Bergholm, puh. 050 547 2771
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Anja Lahermaa, puh. 040 828 6845
Valtion työmarkkinalaitos, Mika Happonen, puh. 02955 30272