Palvelujen suhdannekuva teollisuutta ja rakentamista kirkkaampi

15.02.2013

EK:n tammikuussa 2012 tekemän PK-Suhdannebarometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten suhdannetilanne on tavanomaista heikompi. Suhdanneodotukset ovat alamaissa etenkin teollisuudessa ja rakentamisessa, palveluissa odotetaan nyt vain hienoista suhdannelaskua.

Kuluvan vuoden alkukuukausia koskevat odotukset ovat viimeaikaisesta kohentumisesta huolimatta yhä miinuksella. Keskisuuret palveluyritykset arvioivat tilanteen jatkuvan ennallaan, ja muut ennakoivat heikkenemistä.

PK-teollisuusyritysten suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -26 (lokakuussa -39). Saldoluku lasketaan vähentämällä suhdanteiden paranemista odottavien yritysten prosenttiosuudesta niiden heikkenemiseen uskovien osuus. Suhdanteiden hiipumista ennakoi 35 prosenttia vastaajista ja yhdeksän prosenttia odotti paranemista.

Rakentamisessa suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -26 (lokakuussa -49). Suhdanteiden heikkenemistä ennakoi 28 prosenttia alasta, ja vain kaksi prosenttia uskoi pikaiseen suhdannenousuun. Palveluissa suhdanneodotusten viimeisin saldoluku on -6 (lokakuussa -14). Suhdanteiden odottaa synkkenevän 21 prosenttia yrityksistä ja 15 prosenttia ennakoi tilanteen kohentuvan.

Tuotanto-odotukset laskussa – vain palveluissa kasvua luvassa

Teollisuus- ja rakennusyritysten tuotanto pysyi lähes ennallaan vuoden 2011 lopulla. Palveluissa myynnin kasvu jatkui, mutta hieman edellisiä kuukausia laimeampana. Kuluvan vuoden alkukuukausina teollisuuden ja rakentamisen tuotannon odotetaan pienenenevän, mutta palveluissa etenkin keskisuurten yritysten myynti lisääntyy edelleen.

Henkilöstön määrä pieneni viime kuukausina teollisuudessa, mutta rakentamisessa työvoima sen sijaan lisääntyi hieman. PK-yritysten henkilöstöodotukset ovat vaisuja, ja kaikilla päätoimialoilla työvoimaa vähennettäneen lähikuukausina.

Kustannukset ovat nousseet viime kuukausina yleisesti, ja kannattavuuden paraneminen on hiipunut. Kysynnän heikkous vaivaa yhä useampaa teollisuus- ja rakentamisyritystä. Ammattityövoimasta on pulaa etenkin palveluissa ja rakentamisessa.

– Se, mitä Suomi nyt tarvitsee on yrittäjävetoinen kasvusykäys. Hallituksen tarkistaessa talouden tasapainottamiseen tarvittavia toimenpiteitä maaliskuussa, on tehtävä konkreettisia tekoja kasvun eteen. T&k-verokannustin, investointien nopeuttaminen sekä pääomatulojen ja osinkojen lisäverotuksen torjuminen ovat toimista tärkeimmät, sanoi EK:n PK-johtaja Pentti Mäkinen barometrin julkistustilaisuudessa.

Lisätietoja:

Ekonomisti Jouko Kangasniemi, EK, puh. 040 551 8136
PK-johtaja Pentti Mäkinen, EK, puh. 050 500 2584

PK-Suhdannebarometri, helmikuu 2012 -julkaisu (pdf)
PK-Suhdannebarometrin kuviin