Pk-Pulssi: Myönteinen vire pk-yrityksissä jatkuu vuonna 2018

Pienten ja keskisuurten yritysten nykytila on merkittävästi parempi kuin vuosi sitten. Myönteisen kehityksen uskotaan jatkuvan myös vuonna 2018. Myönteisimmin vastasivat alku- ja kasvuvaiheen yritykset sekä keskisuuret firmat. Omistajanvaihdoksissa voi odottaa varovaista vilkastumista.

Tiedot ilmenevät Pk-Pulssi-kyselytutkimuksesta, jolla EK mittaa kahdesti vuodessa pk-työnantajien arvioita kysynnästä, työpaikoista, investoinnista ja ulkomaankaupasta.

Loppuvuoden 2017 tilannekuva

  • 44 % yrityksistä raportoi kysynnän lisääntymisestä ja 14 % sen vähentymisestä kuluvan vuoden aikana.
  • Investointien määrä oli edellisvuoteen nähden kasvanut 35 %:ssa yrityksistä ja vähentynyt 13:ssa %.
  • Työntekijämääräänsä oli lisännyt 30 % yrityksistä ja vähentänyt 19 %.
  • Kansainvälistä toimintaa harjoittavista yrityksistä 28 % oli lisännyt ulkomaankauppaa ja 12 %:ssa se oli vähentynyt.

Näkymät vuodelle 2018

  • 46 % yrityksistä ennakoi kysynnän lisääntyvän ja 7 % sen vähentyvän tulevan vuoden aikana.
  • 24 % odottaa investointien lisääntyvän ja 14 % niiden vähentyvän.
  • Työntekijämäärän kasvuun uskoo 28 % yrityksistä ja vähentymiseen 11 %.
  • Kansainvälistä toimintaa harjoittavista yrityksistä 39 % arvioi ulkomaankaupan lisääntyvän ja 9 % sen vähentyvän vuonna 2018.

Omistajanvaihdospato edelleen olemassa – pinnan alla positiivinen vire

Pk-Pulssi auttaa arvioimaan myös Suomen pk-sektorin polttavaa kysymystä omistajanvaihdoksista, sanoo EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen:

– Suomessa on yhä noin 16 000 yritystä omistajanvaihdoksen edessä. Erityisesti pienempien paikkakuntien elinvoimalle on usein kova isku, ellei niitä saada siirrettyä uudelle sukupolvelle tai omistajalle.

Huovinen näkee valon kajastustakin:

– Pk-Pulssin valossa myös omistajanvaihdostilanteessa olevien yritysten tilanne olisi kohentunut. Investointejakin on tehty aikaisempaa enemmän. Tämä voi viitata siihen, että osassa yrityksiä jatkaja on nyt näköpiirissä, tulevaisuuden usko palannut ja investointihalukkuus sen myötä lisääntynyt.

Pk-Pulssi-kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 517 työnantajayrittäjää marras-joulukuussa 2017.

Tutustu tuloksiin infografiikan muodossa.