Pk-Pulssi: Pk-sektorin työnantajat varautuvat vaikeaan vuoteen 2023

05.12.2022

Pienten ja keskisuurten yritysten nykytilanne on yleiseen talouskuvaan nähden vielä kohtuullinen ja työllisyys on jopa kohentunut vuodentakaiseen verrattuna. Samalla ensi vuoden näkymät ovat monelta osin lähes yhtä synkät kuin ensimmäisen koronavuoden 2020 lopussa. 40 prosenttia varautuu lomautuksiin ensi vuonna. Joka kymmenes työnantaja pitää mahdollisena sitäkin, että yrityksen toiminta voi pahimmassa tapauksessa päättyä, ilmenee EK:n yrityskyselystä.

Vaikeasta tilanteesta huolimatta pk-yritykset ovat toistaiseksi pitäneet kiinni työntekijöistään ja luoneet myös uusia työpaikkoja. Kuitenkin lähitulevaisuudessa moni yritys voi joutua lomauttamaan henkilöstöään, tiivistää EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen:

”Venäjän hyökkäyssodan myötä kohonneet raaka-aine- ja energiahinnat pakottavat yritykset hakemaan kustannussäästöjä ja pohtimaan sopeutustoimia. Vaikein tilanne on pienemmillä työnantajilla, kun peräkkäiset kriisit ovat kuluttaneet loppuun niiden taloudelliset puskurit.”

”Toivoa ensi vuoteen tuo kuitenkin se, että monet yritykset ovat sopeuttamistoimien lisäksi myös uudistamassa toimintaansa ja varsinkin kookkaammissa pk-yrityksissä esiintyy melko yleisesti investointi- ja rekrytointiaikomuksia”.

Pk-Pulssin tulokset

Pk-Pulssi on EK:n puolivuosittain julkaisema yrittäjyysbarometri. Se vetää yhteen pienten ja keskisuurten työnantajayritysten arviot nykytilasta sekä odotukset tulevalle vuodelle. Päämittarit liittyvät kysyntään, työpaikkojen määrään, investointeihin ja vientiin. Tuoreimpaan kyselyyn marraskuussa 2022 vastasi  1 055 pk-sektorin työnantajayritystä.

Nykytilan arvio loppuvuonna 2022

 • 32 prosenttia yrityksistä raportoi kysynnän lisääntymisestä ja 29 prosenttia sen vähentymisestä kuluvan vuoden aikana (32 ja 33 prosenttia vuosi sitten).
 • Investoinnit olivat kasvaneet 22 prosentilla ja vähentyneet 28 prosentilla yrityksistä (24 ja 31 prosenttia vuosi sitten).
 • Työntekijämääräänsä oli lisännyt 27 prosenttia ja vähentänyt 21 prosenttia (24 ja 26 prosenttia vuosi sitten).
 • Kansainvälistä toimintaa tekevistä yrityksistä 23 prosenttia oli lisännyt ulkomaankauppaa ja 24 prosentilla se oli vähentynyt (25 ja 30 prosenttia vuosi sitten).
 • Kannattavuus oli kuluvana vuonna vahvistunut 19 prosentilla ja heikentynyt 40 prosentilla yrityksistä.
 • Omistajanvaihdos on ajankohtainen 13 500 työnantajayrityksessä (14 500 vuosi sitten), joiden palveluksessa on suuntaa-antavan arvion mukaan 90 000 työntekijää. Kaiken kaikkiaan Suomessa on työnantajayrityksiä 84 500 kappaletta (lähde: Tilastokeskus).

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2023

 • 23 prosenttia yrityksistä arvioi kysynnän lisääntyvän ja 35 prosenttia sen vähentyvän tulevan vuoden aikana (43 ja 9 prosenttia vuosi sitten).
 • 15 prosenttia ennakoi investointien lisääntyvän ja 35 prosenttia niiden vähentyvän (25 ja 19 prosenttia vuosi sitten).
 • Työntekijämäärän kasvuun uskoi 19 prosenttia ja vähentymiseen 21 prosenttia yrityksistä (32 ja 10 prosenttia vuosi sitten).
 • Kansainvälistä toimintaa harjoittavista yrityksistä 21 prosenttia arvioi ulkomaankaupan lisääntyvän ja 25 prosenttia sen vähentyvän seuraavan vuoden aikana (35 ja 15 prosenttia vuosi sitten).
 • Kannattavuuden vahvistumiseen uskoi 19 prosenttia ja sen heikentymiseen 39 prosenttia yrityksistä. Merkittävimpinä yritystoiminnan haasteina yritykset mainitsivat kohonneet raaka-ainehinnat (55 %) ja energiahinnat (54 %).
 • 41 prosentilla yrityksistä on lomautusaikomuksia. Näistä 13 prosenttia arvioi joutuvansa varmuudella lomauttamaan henkilöstöään, kun taas 28 prosenttia joutuu turvautumaan niihin mahdollisesti jossain vaiheessa ensi vuonna.
 • Toisaalta 52 prosenttia yrityksistä suunnittelee myös uusia rekrytointeja: 14 prosenttia arvioi toteuttavansa niitä varmuudella ja 38 prosenttia mahdollisesti ensi vuoden aikana.
 • 10 prosenttia työnantajista varautuu seuraavan 12 kuukauden aikana siihenkin vaihtoehtoon, että yrityksen toiminta voi pahimmassa tapauksessa päättyä. Näistä kuitenkin vain yhdellä prosentilla lopettamispäätös on jo nyt selkeä.

Alueellisia huomioita

 • Nykytila-arviot ovat negatiivisimmat Itä-Suomessa. Alueen yrityksistä 44 prosenttia raportoi kysynnän vähentymisestä ja 22 prosenttia sen lisääntymisestä edellisen 12 kuukauden aikana. Positiivisimmin nykytilannetta arvioitiin Pirkanmaalla.
 • Näkymät ensi vuodelle olivat pessimistiset kaikilla alueilla eli toiminnan supistumiseen uskoi suurempi osuus yrityksistä kuin sen laajentumiseen. Synkimpiä näkymät olivat Pohjois-Suomessa, jossa 43 prosenttia arvioi kysynnän vähentyvän ja 18 prosenttia sen vilkastuvan seuraavan 12 kuukauden aikana.
Tulokset infografiikkana