Pk-Pulssin vuosikatsaus: Yritysten tilanne romahti; vuosi 2021 vie pk-sektoria kohti investointilamaa

04.12.2020

Pk-sektorin työnantajayritysten tilanne on romahtanut kuluneen 12 kuukauden aikana niin kysynnän, työntekijämäärän, investointien kuin viennin osalta. Investointien arvioidaan supistuvan ensi vuonna kaikissa yrityskokoluokissa ja elinkaaren kaikissa vaiheissa. Jopa alkuvaiheen kasvuyrityksillä investoinnit ovat menossa pakkasen puolelle, ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton Pk-Pulssi-yrityskyselystä.

Pk-yritykset ovat syvällä koronakuopassa, tiivistää tuloksia EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen:

”Koronakriisi on harventanut työnantajayritysten joukkoa elinkaaren molemmista päistä: alku- ja kasvuvaiheessa on yhä vähemmän yrityksiä ja samalla osa omistajanvaihdostilanteessa olevista yrityksistä on joutunut lopettamaan toimintansa. Kustannustuen jatkamiselle on huutava tarve, jotta emme menetä elintärkeitä työllistäjiä.”

Pk-Pulssi on EK:n puolivuosittain julkaisema yrittäjyysbarometri. Se vetää yhteen pienten ja keskisuurten työnantajayritysten arviot nykytilasta sekä odotukset tulevalle vuodelle. Päämittarit liittyvät kysyntään, työpaikkojen määrään, investointeihin ja vientiin. Tuoreimpaan kyselyyn vastasi 1 187 työnantajayritystä marraskuussa 2020.

Tilannekuva loppuvuonna 2020

 • 17 prosenttia yrityksistä raportoi kysynnän lisääntymisestä (35 prosenttia vuosi sitten) ja 57 prosenttia sen vähentymisestä kuluvan vuoden aikana (21 prosenttia vuosi sitten).
 • Investointien määrä oli vuodentakaiseen verrattuna kasvanut 14 prosentissa yrityksistä ja vähentynyt 45 prosentissa (32 ja 17 prosenttia vuosi sitten).
 • Työntekijämääräänsä oli lisännyt 14 prosenttia ja vähentänyt 39 prosenttia (30 ja 17 prosenttia vuosi sitten).
 • Kansainvälistä toimintaa tekevistä yrityksistä 13 prosenttia oli lisännyt ulkomaankauppaa ja 57 prosentissa se oli vähentynyt (24 ja 14 prosenttia vuosi sitten).
 • Suomessa on noin 83 300 työnantajayritystä. Niistä on alku- ja kasvuvaiheessa karkean arvion mukaan nyt noin 9 500 (13 500 vuosi sitten) ja omistajanvaihdostilanteessa 13 500 yritystä (15 000 vuosi sitten).

Tulevaisuuden näkymät vuodelle 2021

 • 17 prosenttia yrityksistä arvioi kysynnän lisääntyvän (34 prosenttia vuosi sitten) ja 33 prosenttia sen vähentyvän tulevan vuoden aikana (21 prosenttia vuosi sitten).
 • 13 prosenttia ennakoi investointien lisääntyvän ja 41 prosenttia niiden vähentyvän (21 ja 22 prosenttia vuosi sitten). Investointien arvioidaan supistuvan kaikissa yrityskokoluokissa ja elinkaaren eri vaiheissa.
 • Työntekijämäärän kasvuun uskoo 12 prosenttia (vuosi sitten 21 prosenttia) yrityksistä ja vähentymiseen 26 prosenttia (vuosi sitten 15 prosenttia).
 • Kansainvälistä toimintaa harjoittavista yrityksistä 22 prosenttia arvioi ulkomaankaupan lisääntyvän ja 42 prosenttia sen vähentyvän vuonna 2020 (36 ja 10 prosenttia vuosi sitten).

Alueellisia huomioita

 • Pohjois-Suomen yrittäjät antoivat muuta maata selvästi negatiivisemmat nykytilannearviot. Alueen yrityksistä peräti 74 prosenttia raportoi kysynnän vähentymisestä ja vain 8 prosenttia sen lisääntymisestä edellisen 12 kuukauden aikana. Sen sijaan Länsi- ja Keski-Suomessa sekä Pirkanmaalla nykytilannetta kuvailtiin positiivisimmin, joskin myös näillä alueilla yritysten toiminta on supistunut merkittävästi kaikilla mittareilla.
 • Näkymät ensi vuodelle ovat positiivisimmat tai pikemminkin vähiten negatiiviset Pirkanmaalla ja Uudellamaalla. Toiminnan supistumiseen uskotaan kuitenkin myös näillä alueilla. Pirkanmaalla investointien lisääntymiseen uskoi vain 14 prosenttia ja niiden vähentymiseen 36 prosenttia vastaajista. Työllisyyskehitysarviot olivat vähiten pessimistiset Uudellamaalla, mutta sielläkin 24 prosenttia ennakoi työntekijämäärän vähentymistä ja vain 15 prosenttia sen lisääntymistä.
 • Pohjois-Suomessa ja Itä-Suomessa odotukset ensi vuodelle ovat erityisen synkät. Pohjois-Suomessa investointien vähentymiseen uskoi 51 prosenttia ja niiden lisääntymiseen 6 prosenttia yrityksistä. Vastaavat osuudet Itä-Suomessa olivat 44 ja 7 prosenttia.

Tutustu tuloksiin infografiikan muodossa: koko Suomi ja Alueet.