Pk-yritysten vienti ennätystasolla; Team Finland jakaa mielipiteitä

Suomessa on 23 000 työnantajayritystä, jotka toimivat kansainvälisillä markkinoilla. Jo yli kolmannes on hyödyntänyt Team Finlandin palveluita, ilmenee EK:n tekemästä yrityskyselystä. EK peräänkuuluttaa lisää huomiota yrityksille, jotka ovat vasta rakentamassa jalansijaa vientimarkkinoilla. Team Finlandin palveluita tarvitaan eritoten kohdemarkkinoilla.

Kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavat yritykset

  • 27 prosenttia työnantajayrityksistä tekee vientiä tai harjoittaa muuta kansainvälistä liiketoimintaa. Osuus on EK:n mittaushistorian korkein ja tarkoittaa karkean arvion mukaan noin 23 000 yritystä. Luvussa on noin 1000 yrityksen lisäys vuoden 2017 EK-kyselyyn verrattuna.
  • 58 prosenttia vientiyrityksistä keskittyy fyysisten tuotteiden ja 32 prosenttia palvelujen kauppaan. Joka kymmenes vie yhtä paljon tuotteita ja palveluja.
  • EU:n sisämarkkinat ovat yleisin vientiyritysten kohdemarkkina. 78 prosenttia vientiyrityksistä ilmoitti tavoittelevansa lähivuosina kasvua EU:n alueelta. Aasian osuus oli 25 ja Amerikan osuus 16 prosenttia. Itäsuuntaan tähtää 22 prosenttia.

Kokemukset julkisista kansainvälistymispalveluista

  • 35 prosenttia vientiyrityksistä oli hyödyntänyt Team Finland -verkoston palveluja. Vuonna 2017 osuus oli 26 prosenttia.
  • Palveluiden käyttöaktiivisuus riippui elinkaaren vaiheesta: Team Finlandin asiakkaana oli alkuvaiheen vientiyrityksistä 41 prosenttia, kasvuvaiheen kansainvälistyjistä 60 prosenttia ja vakiintuneista kansainvälistyjistä 28 prosenttia. Vientiä vasta harkitsevista vain neljännes oli käyttänyt Team Finlandin palveluita.
  • Business Finlandin (entinen Tekes ja Finpro) palveluita käyttäneistä yrityksistä 41 prosenttia oli siihen tyytyväisiä ja 28 prosenttia tyytymättömiä. Kriittisimpiä olivat kasvuvaiheen kansainvälistyjät.
  • Yritykset toivovat Team Finland -verkoston vahvistamista eritoten kohdemaissa. Kotimaassa haasteena on palvelutarjonnan, vastuutahojen ja niiden työnjaon vaikea hahmottaminen.

Yrityskyselyn tulokset ovat kaksijakoiset, arvioi EK:n pk-johtaja Jouni Hakala:

”On tärkeää, että Suomen vientiyritysten määrä on jatkanut nousuaan talouskasvun hidastumisesta huolimatta. Positiivista on myös se, että Team Finland on onnistunut tavoittamaan palveluja tarvitsevat pk-yritykset aikaisempaa paremmin.”

 ”Kuitenkin yli neljännes Business Finlandin asiakkaista on sen palveluihin tyytymättömiä. Kentältä tulleet signaalit viittaavat siihen, että erityisesti alku- ja kasvuvaiheen kansainvälistyjien odotukset eivät ole kaikilta osin täyttyneet. Näitä on erityisesti yli 10 työntekijän pienyrityksissä. ”

EK kokosi kyselyaineiston touko-kesäkuussa toteutetulla yrittäjäkyselyllä, jota täydennettiin suuryritysten otoksella. Kyselyyn vastasi 654 yritystä, joista 336 ilmoitti kansainvälistymisen olevan niille ajankohtaista.

Tutustu tuloksiin infografiikan muodossa.

Lue myös Yrittäjyys-ryhmän vetäjän Jari Huovisen blogi pk-kansainvälistyjiä koskevista myyteistä.