Pohjoismainen kansalaiskysely: TTIP:n tukijoiden määrä yli nelinkertainen vastustajiin verrattuna

28.10.2015

71 % Pohjoismaiden kansalaisista tukee vapaakauppaa. 81 % suomalaisista arvioi, että Suomen tulisi lisätä kauppaa USA:n kanssa.

Viidessä Pohjoismaassa toteutetun kyselytutkimuksen perusteella kansalaiset antavat vahvan tuen vapaakaupalle – sekä yleisellä tasolla että erityisesti suhteessa USA:han. Suomalaiset vastaajat korostivat eritoten vapaakaupan hyötyjä viennin ja työpaikkojen kannalta.

59 % pohjoismaalaisista suhtautuu myönteisesti TTIP-sopimukseen, kun vastustajia on 14 %. Sopimuksen hyötyjen uskotaan jakautuvan pitkälti tasan USA:n ja EU:n välillä.

Kyselyn tulokset suomalaisten vastaajien osalta:

  • 69 % suomalaisista suhtautuu vapaakauppaan positiivisesti ja 16 % negatiivisesti.
  • Suomalaisten vastaajien mielestä vapaakaupan suurimmat hyödyt liittyvät vientiin ja työpaikkojen luontiin. Suurimpana uhkana meillä nähdään geenimuunneltujen tuotteiden (GMO) tulo markkinoille.
  • 81 % arvioi, että Suomen on syytä lisätä kauppaa USA:n kanssa.
  • 55 % suhtautuu myönteisesti siihen, että EU ja USA solmisivat TTIP-sopimuksen. 17 % vastustaa sitä.
  • 39 % arvioi, että työpaikat lisääntyisivät Suomessa TTIP:in seurauksena ja 13 % arvioi niiden vähenevän.
  • Suomalaista 54 % uskoo, että TTIP:n hyödyt jakautuvat tasan EU:n ja USA:n välillä.

Tutkimukseen osallistui heinä-elokuussa 2015 yhteensä 4 586 henkilöä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Suomesta osallistui 1 001 henkilöä. Tutkimuksen toteutti CINT (Consumer Intelligence) Svenskt Näringslivet -järjestön tilauksesta.’

Tutustu tarkemmin maakohtaisiin tuloksiin.

Tutkimuksen tuloksia käsiteltiin myös Jyri Häkämiehen ja hänen pohjoismaisten kollegoittensa mielipidekirjoituksessa Helsingin Sanomissa 28.10.2015.

Yhteystiedot:
• Lisätiedot tutkimustuloksista: Svenskt Näringsliv, Jonatan Hedin, puh. +46 73 355 06 57, etunimi.sukunimi@svensktnaringsliv.se
• Lisätiedot TTIP-neuvotteluista: Elinkeinoelämän keskusliitto, Saila Turtiainen, puh. 0400 279 958, etunimi.sukunimi@ek.fi

**************
Talouskeskiviikon blogi : Maailmankaupan kasvu vaimeaa – missä vika?

Viikon kysymys: TTIP – mitä sillä tavoitellaan?