Riikka Heikinheimo johtajaksi EK:hon

19.05.2015

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi on valittu 15. syyskuuta alkaen filosofian tohtori Riikka Heikinheimo. Hänen vastuulleen tulee Osaaminen ja kasvu -sektori, johon kuuluvat muun muassa koulutus, tutkimus- ja innovaatiot, kauppapolitiikka sekä yritysten kasvu ja kansainvälistyminen.

Heikinheimo työskentelee tällä hetkellä johtajana Suomen Akatemiassa. Hän vastaa siellä ohjelmatoiminnasta sekä strategisesta tutkimusrahoituksesta. Strategisen tutkimusrahoituksen tavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

Ennen Akatemiaa Heikinheimo työskenteli Tekesistä useissa eri tehtävissä. Viimeksi hän toimi suurten yritysten ja julkisten organisaatioiden asiakaspalveluista vastaavana johtajana.

– Suomen hyvinvoinnin tulevaisuus nojaa osaamiseen, innovaatioihin ja kasvuun. Pärjääminen kiristyvässä kilpailussa edellyttää, että osaamme hyödyntää megatrendejä globalisaatiosta digitalisaatioon. Tuttuja rakenteita ja toimintatapoja on uskallettava arvioida ja tarvittaessa uudistaa, Heikinheimo luonnehtii uuden tehtävänsä haasteita.

– Myös yritykset joutuvat tekemään kovaa työtä osaamisen ja jatkuvan uudistumisen eteen. Niiden on löydettävä oma paikkansa rakennemuutoksen keskeltä. EK:n tehtävä on kehittää yritysten toimintaympäristöä suotuisaksi ja auttaa kansainvälistymisen askeleissa. On tärkeää saada pk-yritysten osuus kokonaisviennistä selvään kasvuun, Heikinheimo sanoo.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, EK, puh. 09 4202 2400
Riikka Heikinheimo, puh. 050 557 7887