Suhdannebarometri: Kärjistyneet rekrytointivaikeudet varjostavat hyvää suhdannekuvaa

02.05.2018

EK:n huhtikuussa tekemässä Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset kuvaavat suhdannenousun jatkuneen alkuvuonna. Erityisesti teollisuudessa kehitys on ollut vahvaa. Tämänhetkisen tilanteen arvioidaan olevan kaikilla päätoimialoilla keskimääräistä parempi. Rekrytointiongelmat ovat kuitenkin kärjistyneet.

Yleiset suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat edelleen yleisesti suotuisat. Suhdannekuvan arvioidaan kirkastuvan jonkin verran seuraavan puolen vuoden aikana. Yleisiä suhdannenäkymiä luotaava saldoluku oli teollisuudessa tasolla +18 (tammikuussa +17). Rakentamisessa tilanteen odotetaan pysyvän lähes ennallaan, ja saldoluku on -2 (tammikuussa +4). Palvelualojen näkymät nousivat +17 pisteeseen (tammikuussa +15).

Kasvun arvioidaan jatkuvan lähikuukausina

Yritysten tuotannon ja myynnin kasvu on yleisesti jatkunut. Palveluissa vauhti jäi hieman odotuksia hitaammaksi. Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä on edelleen kasvanut. Lähikuukausina kasvun ennustetaan jatkuvan melko ripeänä, ja odotukset myös kolmannelle vuosineljännekselle ovat hyvät.

Tilauskanta on teollisuudessa kasvanut, ja sen taso on selvästi yli normaalin. Myös rakentamisessa tilauskanta koheni yli tavanomaisen. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste on noussut korkeaksi, sillä 88 prosentilla vastaajista oli kapasiteetti täysin hyödynnettynä (tammikuussa 80 %).

Työvoiman määrän kasvu jatkui teollisuudessa ja palveluissa. Seuraavalle kolmelle kuukaudelle ennustetaan kohtalaista henkilöstön kasvua kaikilla päätoimialoilla. Kannattavuuden odotetaan paranevan jonkin verran kaikilla päätoimialoilla.

Rekrytointiongelmat ovat vaikeutuneet kaikilla toimialoilla. Erityisesti palveluiden tilanne on kärjistynyt alkuvuonna. Koko elinkeinoelämän vastaajista 28 prosenttia koki rekrytointiongelmat kasvun esteeksi (tammikuussa 22 %). Kapasiteettipula on jonkin verran yleistynyt teollisuudessa, mutta rahoitusvaikeudet olivat varsin vähäinen toiminnan este.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.

EK tiedusteli yrityksiltä huhtikuussa 2018 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2018 toisella ja kolmannella neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 251 yritystä, joilla on Suomessa lähes 260 000 työntekijää.