Suhdanteiden nousuodotukset tasaantuneet – kasvun odotetaan yhä jatkuvan

01.08.2018

EK:n heinäkuussa tekemässä Suhdannebarometrissa suomalaisyritykset arvioivat suhdanteiden vahvistuneen kevään ja alkukesän aikana. Tämänhetkistä suhdannetilanne kuvattiin kaikilla päätoimialoilla keskimääräistä paremmaksi. Etenkin teollisuudessa suhdannekuva on yleisesti tavanomaista suotuisampi. Yritysten arviot myynnin ja tuotannon kehityksestä ovat myönteisiä, mutta rekrytointivaikeudet ovat yhä laaja kasvun este.

Lähikuukausien suhdannekehitystä koskevat koko elinkeinoelämän odotukset ovat edelleen varovaisen myönteiset, mutta näkymät ovat hieman tasaantuneet alkukesän aikana. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku laski teollisuudessa tasolle +13 (huhtikuussa +18). Rakentamisessa suhdannenäkymät heikkenivät saldolukuun -10 (huhtikuussa -2). Palvelualojen suhdanneodotusten viimeisin saldoluku oli +5 (huhtikuussa +17).

Tuotanto- ja myyntinäkymät ovat suotuisat

Yritysten tuotanto- ja myyntimäärät ovat lisääntyneet viime kuukausina. Ripeintä kasvu on ollut palveluissa ja teollisuudessa, jossa tilauskehitys on ollut suotuisaa. Lähikuukausia ja vuoden loppua koskevat tuotanto-odotukset ovat myönteiset. Rakentamisessa kasvun arvioidaan jäävän hieman muita aloja vaisummaksi.

Tilauskanta pysyi teollisuudessa selvästi tavanomaista parempana ja myös rakentamisen tilaustilanne oli yhä yli normaalin. Teollisuuden tuotantokapasiteetti on varsin hyvin hyödynnettynä, sillä heinäkuussa 81 % yrityksistä arvioi kapasiteetin olevan kokonaan käytössä (huhtikuussa 88 %).

Henkilöstön määrä lisääntyi kevään ja alkukesän aikana. Seuraavalle kolmelle kuukaudelle ennakoidaan työvoiman kasvua kaikilla päätoimialoilla.

Ammattitaitoisen työvoiman palkkaamisessa on edelleen yleisesti vaikeuksia. Koko elinkeinoelämän vastaajista 28 %:lla ammattityövoiman saatavuus oli heinäkuussa kasvun este (huhtikuussa 28 %), ja yli puolet rakennusyrityksistä ilmoitti rekrytointivaikeuksia. Samaan aikaan viidesosa kaikista yrityksistä arvioi kysynnän heikoksi. Kannattavuuden odotetaan kohentuvan lähikuukausina jonkin verran kaikilla päätoimialoilla.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.

EK tiedusteli yrityksiltä heinäkuussa 2018 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2018 kolmannella ja neljännellä neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 169 yritystä, joilla on Suomessa yli 240 000 työntekijää.