Teollisuuden investoinnit kasvussa – vauhti hiipumassa

11.01.2023

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan teollisuusinvestointien odotetaan kasvavan kuluvana vuonna 7 prosenttia edellisvuoteen nähden. Teollisuuden investointien yhteenlaskettu arvo vuonna 2023 olisi noin 9,6 miljardia euroa. Vuonna 2022 teollisuuden investoinnit kasvoivat 20 prosenttia edellisestä vuodesta.

”Viime vuonna investoinnit kasvoivat vauhdikkaasti. Myönteistä on, että tänä vuonna investointien kasvu jatkuu, mutta vauhti ei yllä viime vuoden tasolle. Kasvun jatkuminen näinkin suuressa talouden epävarmuudessa on hyvä asia”, toteaa EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Tänä vuonna kiinteiden investointien arvoksi ennakoidaan 6,2 miljardia euroa, joka on 8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Tutkimus- ja tuotekehitysmenojen arvo olisi tiedustelun mukaan tänä vuonna 3,4 miljardia euroa ja kasvua viime vuoteen nähden olisi 4 prosenttia. Energiateollisuuden investoinnit supistuisivat tänä vuonna 38 prosenttia ja niiden arvo olisi 3,1 miljardia euroa.

Investointien euromääräinen nousu on kuitenkin hintojen nousun vauhdittamaa, sillä arviot investointiasteesta pysyvät likimain edellisvuoden tasolla.

”Investointiasteen näkökulmasta kehitys on kuitenkin huolestuttava. Tietojen tarkentumisen sekä arvonlisäyksen nousun myötä investointiasteessa ei ole nähtävissä edelleenkään nousua vaan pyörimme 20 prosentin tuntumassa. Jäämme tehdasteollisuuden investointiasteessa yhä jälkeen esimerkiksi Ruotsia ja Viroa”, Pakarinen toteaa.

EK:n on ensimmäistä kertaa sisällyttänyt energiateollisuuden investointeihin mukaan myös arvion tuulivoimainvestoinneista. Tuulivoima on nopeasti kasvava sektori, jonka painoarvo lisääntyy lähivuosina päästöttömän sähköntuotannon korostuessa. Siksi tuulivoimainvestoinnit ovat tärkeitä seurattavia jatkossakin.

”Venäjän käynnistämän sodan myötä vihreän siirtymän investoinnit ovat ottaneet ison loikan. Etenkin tuulivoimainvestoinnit kasvoivat viime vuonna voimakkaasti. Investointien osalta mahdollisuuksia on paljon, sillä myös toimitusketjujen vaikeudet ja niiden turvaaminen palauttavat tuotantoa nyt lähemmäksi. Tässä houkuttelussa Suomen on pärjättävä”, Pakarinen päättää.

Investointitiedustelu, tammikuu 2023