Teollisuus nousuun uusiutumisen kautta

28.05.2014

Jotta teollisuus selviää rakennemuutoksesta, tarvitaan teollisuuden kestävää uusiutumista. Samalla toimintaympäristöä tulee kehittää investointiystävälliseen ja ennakoitavaan suuntaan. Myös EU:ssa pitää vaikuttaa yhteisellä rintamalla.

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on julkaissut teollisuuspolitiikan linjausraportin, joka tarkastelee Suomen teollisuuden uusiutumisen edellytyksiä. EK pitää tärkeänä, että päätöksentekijät jatkavat välttämätöntä keskustelua siitä, kuinka teollisuuden rakennemurros selätetään. Raportti muodostaa myös hyvän rungon EU:n teollisuuspolitiikkaan vaikuttamiselle.

Raportti korostaa aiheellisesti teollisuuden globaalia työnjakoa, jolloin kansakunnat pyrkivät tyypillisesti erikoistumaan arvoketjun tiettyyn osaan. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies painottaa myös kansallisten klustereiden merkitystä sekä teollisuuden ja palveluiden keskinäistä riippuvuutta:

− Esimerkiksi metsä- ja biotalous voivat tuottaa Suomelle arvonlisäystä jopa koko arvoketjun osalta. Työllisyyden heijastusvaikutukset ovat myös laajemmat kuin usein oletetaan; teollisuus työllistää Suomessa jo pelkästään ostopalvelujen kautta yli 100 000 työntekijää muilta kansantalouden sektoreilta.

TEM:in raportin päähuomio kohdistuu yrityskentän uusiutumiseen. Yritykset odottavat myös vahvaa taustatukea poliittisilta päättäjiltä. Keskeistä on vaikuttaa myös EU:ssa yhteisellä rintamalla, sillä monet teollisuuden menestymisen kulmakivet, kuten energia-, ilmasto, ja -liikennepolitiikka, määritellään EU:n tasolla:

− On elintärkeää katsoa tulevaisuuteen ja edistää mm. suuryritysten yhteistyötä startup- ja pk-yritysten kanssa. Teollisuus kuitenkin elää ja työllistää tässä ja nyt. Julkisen vallan tulee päätöksillään vaikuttaa siihen, että työvoiman, energian, raaka-aineiden sekä rahoituksen kustannuskehitys saadaan kilpailukykyiseksi. Sääntelyn ja verotuksen ennakoitavuus ja kohtuullisuus ovat avainasemassa. Uuden Euroopan parlamentin ja komission tulee ottaa tehtäväkseen kääntää teollisuuden ja työllisyyden alamäki.

Globaalissa taloudessa kansallisvaltiot käyvät ankaraa kilpailua teollisuuden sijaintipaikkana, muistuttaa Jyri Häkämies:

−Elinkeinoelämä tekee kyllä osansa, mutta päätöksentekijöiltä tarvitaan myös selkeä viesti ja suunnannäyttö siitä, että Suomeen kannattaa investoida ja me kykenemme haastavassa taloustilanteessa rohkeisiin ratkaisuihin. Raportissa ehdotetaankin systemaattisen vuoropuhelun käynnistämistä julkisen vallan ja elinkeinoelämän välillä – tähän työhön EK osallistuu mielellään.

Lisätietoa TEM:in raportista.