Uusi tietopaketti opastaa verkkolaskun käyttöön

18.01.2012

Verkkolaskusta suuri hyöty pk-yrityksille

Sähköinen laskutus yleistyy Suomessa, mutta pienet yritykset hoitavat laskutuksen edelleen liian usein paperilla.  Paine verkkolaskun käyttöön kuitenkin kasvaa, sillä kaikki yritykset eivät enää ota vastaan paperilaskuja. Ja ennen kaikkea: verkkolaskutus on suuri mahdollisuus. Se lisää tehokkuutta ja tuo huomattavat kustannussäästöt.

Kaksitoista elinkeinoelämän ja julkishallinnon organisaatiota yhdistivät voimansa, jotta pk-yritykset tulisivat tietoisiksi verkkolaskun hyödyistä. Organisaatiot tuottivat tietopaketin, joka rohkaisee ja neuvoo yrittäjiä verkkolaskun käyttäjiksi. Tavoitteena on tehdä muutoksesta yrittäjälle mahdollisimman vaivaton.

Miksi verkkolaskutukseen kannattaa siirtyä? Millaisia hyötyjä voidaan saavuttaa? Mitä pitää ja kannattaa ottaa huomioon verkkolaskua laadittaessa? Mistä saa lisätietoja? Verkkoaineisto tarjoaa selkeitä neuvoja ja kohta kohdalta etenevät ohjeet.

Aineiston ovat tuottaneet Aalto-yliopiston Real-Time Economy -hanke, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Finanssialan Keskusliitto, Keskuskauppakamari, Kuntaliitto, liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen Pankki, Suomen Yrittäjät, Taloushallintoliitto, TIEKEn Verkkolaskufoorumi, työ- ja elinkeinoministeriön Yritys-Suomi sekä Valtiokonttori.

”Pk-yrityksistä vasta alle puolet käyttää verkkolaskua. Tavoitteena on kääntää verkkolasku valtavirraksi. Puhutaan jopa miljardiluokan vuosittaisesta säästöpotentiaalista”, tähdentää hankkeen koordinaattori, EK:n asiantuntija Veijo Turunen.

Päästä irti paperista -aineisto on julkaistu juuri Yritys-Suomen sivustolla www.yrityssuomi.fi. Sivuston suora osoite on www.päästäirtipaperista.fi.

Lisätietoja: Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Asiantuntija Veijo Turunen, puh. 09 4202 2532, 040 778 0176,
veijo.turunen@ek.fi