EK ja Finnvera selvittivät: Investointien ja yrityskauppojen rahoitukselle ja rahoitusneuvonnalle kysyntää

18.12.2017

Pk-yritysten rahoituspalvelujen tarve kohdistuu tällä hetkellä ennen kaikkea investointeihin ja yrityskauppoihin. Tämä ilmenee Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemästä Yrittäjäpaneelin kyselytutkimuksesta. Tutkimuksen tulos tukee syksyn Pk-yritysbarometrin tietoja, jonka mukaan kasvuhakuiset ja kansainvälistyvät pk-yritykset pyrkivät viemään toimintaansa voimakkaasti eteenpäin ja aikovat hakea kehityshankkeisiin ulkoista rahoitusta. Pk-yritysten kasvunäkymät ovat siis hyvällä tolalla.

EK:n kyselyssä noin kolmannes yrittäjistä tarvitsisi tällä hetkellä rahoituspalveluja kone- ja laiteinvestointeihin. Tarvetta rahoituspalveluille on myös rakennusinvestoinneissa ja liiketilojen ostossa.

Kyselyn mukaan rahoituksen tarve liittyy hyvin usein myös yrityksen muutostilanteisiin. Vastaajista 26 prosenttia oli kiinnostunut yrityskauppoihin ja 17 prosenttia sukupolvenvaihdoksiin liittyvästä rahoituksesta.

– Tulokset kertovat taloudessa tapahtuneesta positiivisesta käänteestä ja yrityksissä sen myötä virinneestä investointihalukkuudesta. Lisäksi Suomessa on EK:n suuntaa-antavan arvion mukaan jopa 16 000 työnantajayritystä, joille omistajanvaihdos on tällä hetkellä ajankohtainen. Tämä näkyy nyt myös lisääntyneenä kiinnostuksena Finnveran tarjoamaa yrityskauppojen rahoitusta kohtaan, sanoo EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen EK:sta.

Finnvera on vuosittain mukana noin tuhannen pk-yrityksen omistajanvaihdoksen rahoittamisessa. Yrityskaupoissa on edelleen paljon potentiaalia, sillä omistajanvaihdos nostaa tutkitusti yrityksen kasvupolulle.

– Arvioimme, että liki kolmannes yltää omistajanvaihdosta seuraavien kolmen vuoden aikana vähintään 10 prosentin vuotuiseen kasvuun, jota voi pitää toimintansa jo vakiinnuttaneille pk-yrityksille varsin hyvänä saavutuksena, sanoo Katja Keitaanniemi.

Finnveran yleiselle rahoitusneuvonnalle kysyntää

Pk-yritysten investointihalukkuuteen näyttää vaikuttavan varovaisuus. Tästä kertoo se, että kyselyn mukaan yrityksissä on suuri tarve rahoitusneuvonnalle. Yli 40 prosenttia työnantajayrityksistä on kiinnostunut yleisestä rahoitusneuvonnasta, kiinnostuneimpia ovat kasvuhakuiset yrittäjät.

Finnveran tarjoaman neuvonnan kärkikohde on nimenomaan investointirahoitus, jota hyödyntäisi 74 prosenttia neuvonnasta kiinnostuneista yrityksistä. 64 prosenttia käyttäisi neuvontaa omistajanvaihdoksiin ja yritysjärjestelyihin. Jopa yli puolet haluaisi neuvontaa eri rahoittajien rahoitustuotteista ja vaihtoehdoista. Toisaalta vain joka viides yrittäjä katsoo tarpeelliseksi vientiin ja vientikauppoihin liittyvän neuvonnan. Tuloksissa näkyy selvästi rahoitusmarkkinoiden tarjonnan monipuolistuminen sekä myös EU:n kautta tulevan riskinjaon lisääntyminen.

– Rahoitusneuvonnan tarve on tiedostettu, ja mietimme parhaillamme, miten palvella yrityksiä entistä vahvemmin. Tarvetta on selvästi myös viennin rahoituksen neuvonnassa. Vain 3 prosenttia vastaajista pitää tarpeellisena viennin tai vientikauppojen rahoitusta ja vakuuttamista. Tiedämme myös Pk-barometrin pohjalta, että suuri joukko pk-yrityksistä ei suojaa vientikauppojaan. Kasvu ja kansainvälistyminen jää mahdollisesti tekemättä tai tehdään kauppaa, mutta laskua vastaan ja otetaan pahimmillaan kohtuutonta liiketoimintariskiä, joka voi vaarantaa koko yrityksen tulevaisuuden. Tämän vuoksi panostammekin vientikaupan neuvontaan erityisesti tulevana vuonna, sanoo Katja Keitaanniemi.

Lisätietoja:
Katja Keitaanniemi, liiketoimintajohtaja, p. 029 460 2888
Jari Huovinen, johtava asiantuntija, p. 040 861 4582

EK:n Yrittäjäpaneelille kohdistettuun kyselyyn vastasi loka-marraskuussa 2017 yhteensä 318 työnantajayrittäjää, joiden yhteenlaskettu työntekijämäärä oli lähes 8 000 henkilöä. Aineiston analysoimisessa käytettiin yrityskoon, päätoimialan ja yrittäjäryhmien mukaan laskettuja painokertoimia, joiden ansiosta tulokset ovat yleistettävissä työnantajayrittäjien kokonaispopulaatioon.

Pk-yritysbarometri on Finnveran, Suomen Yrittäjien ja työ- ja elinkeinoministeriön kaksi kertaa vuodessa teettämä tutkimus, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä.