Vain joka kymmenes tekee ilmoituksen kokemastaan ikäsyrjinnästä työelämässä

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on teettänyt laajan kyselyn työntekijöiden kokemasta ikäsyrjinnästä työelämässä. Ikään perustuvaa syrjintää koetaan eniten työtä hakiessa ja vähiten työn päättyessä. Jopa 90 prosenttia ei ilmoita kokemastaan ikäsyrjinnästä työnantajalle, henkilöstön edustajalle, työterveyshuoltoon tai viranomaiselle. Taloustutkimuksen tekemä kysely kohdistettiin työikäiseen väestöön ja siihen vastasi tämän vuoden tammikuussa yli 2100 henkilöä.

”Koetusta ikäsyrjinnästä ilmoitetaan työnantajalle tai valvoville viranomaisille aivan liian harvoin”, EK:n johtaja Ilkka Oksala kommentoi kyselyn tuloksia.

”Vaikka kyseessä onkin subjektiivinen syrjintäkokemus, joka ei aina vastaa objektiivista totuutta, tulisi siitä ilmoittaa, jotta asia voidaan selvittää”, EK:n asiantuntija Katja Leppänen jatkaa.

Työtä hakiessaan eniten ikäsyrjintää työnantajan taholta kokevat yli 55-vuotiaat. Vähiten syrjintää kokevat 25–44-vuotiaat. Työn loppuessa eniten ikäsyrjintää työnantajan taholta kokevat yli 60-vuotiaat. Muiden ikäluokkien välillä ei ole merkittäviä eroja. Myöskään sukupuolten välillä ei juuri ole eroja koetun ikäsyrjinnän määrässä.

Syrjintää koetaan myös työkavereiden ja asiakkaiden taholta

Ikäsyrjintää koetaan työelämässä myös muiden kuin työnantajien taholta. Sekä työkaverit että asiakkaat syrjivät. Eniten syrjintää näiden taholta kokevat alle 35-vuotiaat. Naiset kokevat syrjintää muiden kuin työnantajien taholta enemmän kuin miehet.

”Syrjinnän kieltävä lainsäädäntö on kattavaa. Myös lainsäädännön valvonta työsuojeluviranomaisten toimesta on hyvällä mallilla. Näihin ei tarvita muutoksia. Asenteisiin sen sijaan tarvitaan”, Leppänen painottaa.

”Niin työnantajien, työntekijöiden kuin asiakkaiden on hyväksyttävä, ettei iällä saa olla merkitystä työelämässä. Kaikkien ikäisten työpanosta tarvitaan”, Oksala päättää.

Kyselyn toteutus

Kyselyn teki EK:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Kysely kohdistettiin työikäiseen väestöön (18–64-vuotiaat), ja siihen vastasi 2128 henkilöä 11.–16. tammikuuta 2018. Virhemarginaali on noin ±2 prosenttiyksikköä. Kysely toteutettiin Taloustutkimuksen internetpaneelissa niin, että vastaajat saivat sähköpostiinsa henkilökohtaisen kutsun sekä linkin kyselyyn. Menetelmän etuna on, että se on täysin anonyymi, jolloin vastaajalla on matala kynnys kertoa asioista, jotka voivat olla arkaluonteisia ja herkkiä.