Veroeuroille vastinetta: EK esittää 19 toimenpidettä kilpailuongelmien korjaamiseksi

09.05.2018

Elinkeinoelämän keskusliitto EK esittää kilpailuraportissaan julkisille toimijoille tehokkaampia hallinnollisia sanktioita – kuten sakkoja – sääntelyrikkomuksista. Yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteettia koskeva sääntely on pääosin kunnossa, mutta osa julkisista toimijoista jättää tietoisesti noudattamatta kilpailu-, hankinta- ja kuntalain pelisääntöjä.

EK:n raporttiin Markkinat auki: reilua kilpailua ja yhteistyötä julkisiin palveluihin on koottu kilpailuongelmia eri toimialoja edustavien jäsenliittojen ja -yritysten kanssa sekä listattu 19 toimenpidesuositusta kilpailuongelmien korjaamiseksi. EK esittää esimerkiksi yksinoikeuksien purkamista kuntien kaavoituksesta ja Kevasta.

Kuntayhtiöiden liikevaihto tuplaantunut vuosikymmenessä

Hankinnoissa on otettava kunnianhimoisempi ote, jotta vuosittaiselle 35 miljardin veroeurolle saadaan paras vastine. Nyt tilanne on se, että kuntayhtiöiden liikevaihto on tuplaantunut vuosikymmenessä lähes 10 miljardiin euroon.

– Kehityssuuntana on, että kunnat ostavat palveluja ilman kilpailuttamista naapurikunnan enemmistöomistamalta yhtiöltä. Kuntalaisten verot valuvat naapurikunnan kassaan, eikä vastine ole välttämättä sitä, mitä kilpailun kautta saataisiin. Käytäntöihin on puututtava, kuten Kilpailu- ja kuluttajavirasto on tehnyt, painottaa EK:n kilpailuasiantuntija Jukka Lehtonen.

Kotimarkkinoiden kilpailullisuutta voidaan parantaa niin normitalkoilla kuin käytäntöjä hiomalla.

– Toimialakohtaisessa sääntelyssä on edelleen lukuisia säännöksiä, jotka perusteetta asettavat julkisen toimijan yksityistä parempaan asemaan. Tilanne ei ole parantunut vuodesta 2016, jolloin EK viimeksi listasi epäreiluja säännöksiä, arvioi Lehtonen.

EK:n kilpailupoliittiset linjaukset julki

EK julkaisee Markkinat auki -raportissaan myös kilpailupoliittiset linjauksensa. Ne tukevat markkinoiden avaamista, alalle tulon helpottamista ja verovarojen tehokasta käyttöä.

– Kunnille ja tuleville maakunnille on tarjolla tärkeä mahdollistajan rooli suotuisan toimintaympäristön luomisessa ja terveen kilpailun virittämisessä. Tähän ei päästä yksin lainsäädännöllä, vaan se edellyttää mutkatonta yhteistyötä julkisten toimijoiden ja yksityisten yritysten välillä, korostaa EK:n johtaja Hannu Rautiainen.

EK kysyi viime vuoden lopulla jäseniltään, pääasiassa pk-yrityksiltä, miten kilpailu toimii eri sektoreilla. Vastaajista lähes 40 % ilmoitti, että kilpailu toimii huonosti tai ei lainkaan. Heistä puolet ilmoitti syyksi samoilla markkinoilla epäreilusti kilpailevan julkisen toimijan. Yli neljännes koki, että lainsäädäntö antaa kilpailijalle yksinoikeuden tai muun kilpailuedun. Joka viidennellä oli kokemusta kunnan kilpailua vääristävästä alihinnoittelusta.