Yhdistetään asumis- ja toimeentulotuki kannustavaksi perustuloksi

06.06.2017

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n valmistelemassa perustulomallissa yhdistetään asumis- ja toimeentulotuki sekä selkeytetään sekavaa tukijärjestelmää. EK:n mallissa työnteko parantaa aina toimeentuloa, koska mallissa työtulot leikkaavat asumisosaa sosiaalituloja kevyemmin, johtaja Ilkka Oksala painottaa.

EK:n perustulo koostuu perus- ja asumisosasta. Perusosa olisi viimesijainen tuki, joka vastaisi nykyistä perustoimeentulotukea. Asumisosalla korvattaisiin nykyiset asumisen tuet. Työtulot leikkaisivat asumisosaa muita tuloja vähemmän. Asumisosa sisältäisi myös asumiskulujen omavastuun.

– Uudistus voitaisiin tehdä osana hallituksen käynnistämää perusturvauudistusta. EK edellyttää, että valmistelussa ovat mukana keskeiset työmarkkinajärjestöt, Oksala sanoo.

Oksala perustelee uutta perustuloa sosiaaliturvan selkiyttämisellä, kustannustehokuudella, byrokratian vähentämisellä ja kannustavuuden parantamisella. Nykyinen asumismenoja korvaava tukijärjestelmä on sekava ja passivoiva. Sekä Kela että kunnat korvaavat asumismenoja ja vastaavat viimesijaisesta turvasta. Etuuksien määräytymisperusteet ja asumismenojen käsitteet vaihtelevat maksajan mukaan.

– Uusi malli olisi nykyiseen verrattuna selkeästi parempi tukia tarvitseville, työllisyydelle, hyvinvointiyhteiskunnan kestävälle rahoitukselle ja tuen myöntäjille, Oksala tähdentää.

Kaikille maksettava perustulo on utopiaa

Kaikille maksettavaa tasasuuruista perustuloa Oksala pitää mahdottomana toteuttaa.

– Tasasuuruisen perustulon tulisi korvata monet nykyiset sosiaaliturvan etuudet. Tällöin sen kustannukset nousisivat kohtuuttoman suuriksi. Lisämenot olivat vähimmilläänkin selvästi yli miljardi euroa vuodessa. Tällainen etuus myös vaarantaisi hyvinvointiyhteiskunnan edellyttämän korkean työllisyyden. Toisaalta matala ja kustannuksiltaan kohtuullinen perustulo kaatuu siihen, että se lisäisi köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Ei ole sattuma, ettei kaikille maksettavaa perustuloa ole missään muodossa käytössä Suomeen verrattavassa maassa, Oksala toteaa.