EK kannattaisi oikein suunniteltua perustulokokeilua

09.09.2016

EK kannattaa perustulokokeilua, jotta perustulon vaikutuksista saataisiin kokemuksia ja luotettavaa tietoa. Hallituksen suunnittelema kokeilu antaa kuitenkin vähän eväitä arvioida sitä, purkaako perustulo kannustinloukkuja, EK:n johtaja Ilkka Oksala arvioi.

Nykyinen vero- ja sosiaaliturvajärjestelmä on monimutkainen ja se on synnyttänyt mittavia kannustinongelmia työllistymisen kannalta. EK:n mielestä oikein toteutettu perustulokokeilu voisi purkaa kannustinloukkuja.

-Perustulo voisi olla keino saada työnteko aina kannattavammaksi kuin sosiaaliturvalla oleminen. Valitettavasti lakiesitysluonnoksen pääongelmana on se, että siinä ei kokeiltaisi ”oikeaa” perustuloa, jossa lisätulot asteittain pienentäisivät käteen jäävää perustuloa. Nyt kokeiltava malli johtaisi koko väestön tasolla miljardien lisämenoihin ja on siksi epärealistinen, EK:n johtaja Ilkka Oksala sanoo.

EK:n perustulomalli

EK:n mielestä perustulokokeilussa pitäisi olla mukana niin työttömiä kuin työssäkäyviä. Nyt suunnitellussa kokeilussa on mukana vain Kelan työttömyyspäivärahan saajia, joille maksetaan verovapaana 560 euroa. Ehdotetussa mallissa kokeeseen osallistuva työtön saisi edelleen perustulon lisäksi mm. asumistukea. Lisäksi tuloja voisi kasvattaa hakeutumalla töihin, ilman että lisätulot vähentäisivät perustuloa.

Kokeilu on myös suunniteltu tehtäväksi liian pienellä otoksella.

-Perustulokokeilu on huonosti suunniteltu. Kokeilusta ei voi vetää johtopäätöksiä perustulon tarkoituksenmukaisuudesta. Näistä syistä EK katsoo lausunnossaan, että kokeilua ei tule toteuttaa luonnoksen mukaisesti, Oksala painottaa.

Perustulokokeilun lausunto