Perhevapaat uudistettava naisten työmarkkina-aseman ja työllisyyden parantamiseksi

28.02.2017

Elinkeinoelämän keskusliitto EK ehdottaa perhevapaaetuuksien muuttamista niin, että vanhempainrahakausi on jaettava lähes tasan vanhempien kesken. Ilman perhevapaiden tasaamista naisten ja miesten kesken vastuu lastenhoidosta jää pääosin naisille. Vanhempainrahakautta ehdotetaan samalla pidennettäväksi noin kuukaudella.

Kotihoidontuesta EK:n mallissa säästyy rahaa, koska sen enimmäiskestoa lyhennetään 3 vuodesta puoleentoista vuoteen. Kotihoidontuesta tulevat säästöt EK käyttäisi kokonaisuudessa päivähoidon saatavuuden ja laadun parantamiseen.

EK:n johtaja Ilkka Oksalan mukaan päivähoitopaikkoja onkin lisättävä runsaasti, jotta perheiden arjesta tulee nykyistä sujuvampaa. Uutta perhevapaamallia kannattavat EK:ssa sekä miesvaltainen teollisuus- että naisvaltainen palveluala. Oksalan mukaan maan hallituksen tulisi aloittaa perhevapaajärjestelmän muutosten valmistelu tällä vaalikaudella.

-Nykymalli ei kannusta vanhempia jakamaan perhevapaita tasaisesti ja se vaikeuttaa naisten uralla etenemistä. Pohjoismaisittain nuorten naisten työllisyysaste onkin meillä poikkeuksellisen alhainen, Oksala selventää.

EK:n ehdotuksessa ansiosidonnaista vanhempainrahakautta pidennetään 13,6 kuukauteen, niin että äidin osuus on 7 kuukautta ja isän osuus 6 kuukautta ja 18 päivää. Yksinhuoltaja on oikeutettu pitämään koko vanhempainvapaan.

Kotihoidontuesta tulevat säästöt EK käyttäisi muun muassa päiväkotien aukioloaikojen pidentämiseen.

-Kokonaisuudessaan EK:n malli kannustaisi perheitä jakamaan vastuuta lapsen hoidossa molempien vanhempien kesken Ruotsin tapaan. Malli mahdollistaisi lapsen kokoaikaisen hoitamisen vanhempainrahakauden päättymisen jälkeenkin ilman kohtuutonta puuttumista perheiden valinnanvapauteen. Malli poistaisi pitkät poissaolot töistä, joiden on todettu muodostavan hankalan ansan naisten ja miesten tasa-arvoisille mahdollisuuksille työelämässä, Oksala summaa.