Yrittäjävaltuuskunnan Kiiskinen: Yrittäjyydestä vastaus kuntapalveluiden haasteisiin

05.09.2012

Väestön ikääntyessä ja eliniänodotteen noustessa kuntien asukkailleen järjestämien palveluiden kysyntä kasvaa. Tulevaisuudessa kuntien ja valtion tulot eivät kuitenkaan riitä nykyisten palveluiden ja hyvinvoinnin kustantamiseen. Kuntien uudistaessa pakon edessä palvelutuotantoaan se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden liiketoimintaan. Jäykkien säädösten vuoksi PK-yritysten osallistuminen tarjouskilpailuihin on kuitenkin tehty vaikeaksi.

Kunnat tekevät vuosittain julkisia hankintoja noin 22 miljardilla eurolla. Julkisten toimijoiden hankintayksiköt hakevat mittakaavaetuja suurista hankintamääristä. Lisäksi tarjouskilpailuissa hinta on aivan liian usein ratkaiseva tekijä laadun kustannuksella.

– Kilpailutusten tulisi olla tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia. Pienille ja keskisuurille yrityksille tulee turvata mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun myös hankintojen koon kasvaessa ja markkinoiden keskittyessä. Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset tulisi sallia aina, kun se on mahdollista, sanoi EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Esa Kiiskinen puheenvuorossaan Yrittäjän päivän päätapahtumassa Tampereella.

Markkinoiden avaaminen yrityksille tehostaa toimintaa, lisää kansalaisten valinnanvaraa, pienentää kustannuksia sekä helpottaa kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Tästä kehityksestä hyötyvät kaikki: kuntalaiset, kunnat ja yritykset. Muutos edellyttää kuitenkin ennakkoluulottomuutta ja vanhoista toimintatavoista luopumista.

Kannattava ja menestyvä yritystoiminta luo perustan kunnan elinvoimaisuudelle. Vain taloudellisesti elinvoimainen kunta pystyy tarjoamaan laadukkaita palveluja sekä turvaamaan myös jatkossa niiden saatavuuden.

– Kunnat ja yritykset tarvitsevat toisiaan ja hyötyvät suuresti yhteistyöstä. Yritykset tuovat kuntaan työpaikkoja, verotuloja ja hyvinvointia. Kehittyvä kunta on entistä houkuttelevampi. Hyvän kierre on valmis, päätti Kiiskinen puheenvuoronsa.