Yrityksille helpotusta joukkolainojen käyttöön

05.11.2013

EK:lta ja Listayhtiöiden neuvottelukunnalta ehdotus malliehdoiksi

Yrityksille on luvassa uusia työkaluja joukkolainojen liikkeellelaskuun. Yritykset tarvitsevat aiheesta lisää tietoa, sillä pääomamarkkinoiden merkitys yritysten rahoituslähteenä kasvaa rahoitusmarkkinoiden kiristyvän sääntelyn takia. Joukkolainojen käyttö koetaan usein liian monimutkaiseksi ja kalliiksi.

– Yritysten joukkolainat voisivat tarjota rahoitusvaihtoehtoja nykyistä useammille yrityksille. Tästä syystä Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Listayhtiöiden neuvottelukunta ovat laatineet malliehdot yritysten ja sijoittajien välisille joukkolainoille, kertoo Listayhtiöiden neuvottelukunnan ja hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimiva johtaja Harri Pynnä Fortumista.

Malliehtojen yhtenä keskeisenä tavoitteena on, että myös pienemmät yritykset voisivat lähteä joukkolainamarkkinoille ja hakea sieltä lisää rahoitusvaihtoehtoja. Samoin tarkoituksena on edistää velkakirjojen markkinoita.

– Malliehdot helpottavat markkinoille tuloa, mutta muitakin toimia tarvitaan. EK ja Listayhtiöiden neuvottelukunta jakavat yrityksille tietoa ja järjestävät alkuvuodesta mm. tietoiskun asiasta kiinnostuneille, Pynnä huomauttaa.

EK ja Listayhtiöiden neuvottelukunta toivovat myös kommentteja malliehdoista 22.11.2013 mennessä. Malliehdot on tarkoitus viimeistellä kommenttien jälkeen vuoden loppuun mennessä.

Malliehdot ovat saatavilla EK:n verkkosivuilla ja Listayhtiöiden neuvottelukunnan sivuilla. Mahdolliset kommentit pyydetään toimittamaan kirjallisesti osoitteeseen jvk@ek.fi.

EK:n ja Listayhtiöiden neuvottelukunnan työhön on osallistunut myös markkinoilla jo toimivia asianajotoimistoja, yrityksiä, pankkeja ja sijoittajia.

Lisätietoja:
Rahoitusasiantuntija Tommi Toivola, EK, puh. 09 4202 3292
Asiantuntija Hannu Ylänen, EK, puh. 09 4202 2246