Yritysilmapiiri ei kannusta perheyrittäjiä

03.10.2012

Suomessa alkuvaiheen kasvuyrittäjyyden arvostus on lisääntynyt, mutta jo pidempään toimineiden työnantajayritysten merkitystä tai kasvupotentiaalia ei edelleenkään tunnisteta. Pienissä ja keskisuurissa perheyrityksissä tämä näkyy muun muassa lisääntyneenä kriittisyytenä toteutettua elinkeinopolitiikkaa kohtaan.

EK:n tuoreessa kuntien yritysilmastoselvityksessä jopa yli puolet perheyrittäjistä suhtautui kriittisesti kuntien kykyyn huolehtia toimivien yritysten olosuhteista. Lisäksi kolmannes yrittäjistä antoi elinkeinopolitiikalle heikon arvosanan.

– Julkisen sektorin toimijoiden olisi nyt kuunneltava perheyritysten ja muiden jo pidempään toimineiden pk-yritysten tarpeita herkällä korvalla. Lisää aktiivisia toimenpiteitä tarvitaan sillä muun muassa omistajanvaihdosten pato alkaa purkautua, sanoo EK:n PK-johtaja Pentti Mäkinen.

Perintöverotus vaikeuttaa sukupolvenvaihdoksia erityisesti työllistävissä perheyhtiöissä

EK:n ja PL:n selvityksissä on havaittu, että sukupolvenvaihdoksen todennäköisyys lisääntyy yrityskoon kasvaessa. Samalla myös perintö- ja lahjaverotuksen kokeminen haasteena lisääntyy. Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että perheyritysten jatkuvuuden ja uusiutumisen esteinä korostuvat usein hieman erilaiset asiat kuin muissa pk-yrityksissä.

– Jatkajan löytäminen ei vaikuta olevan niin suuri ongelma kuin aikaisemmin on ajateltu. Yrityskoon kasvaessa verotuksen ongelmat kasvavat ja ongelma kärjistyy entisestään, mikäli vuodenvaihteessa merkittäviin sukupolvenvaihdoksiin tulee ylimääräinen 19 prosentin perintö- ja lahjaveron porras, toteaa Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen.

Viime vuonna toteutetun perheyritysbarometrin mukaan sukupolvenvaihdos on ajankohtainen lähes kolmanneksessa perheyrityksistä. Jos aikomukset toteutuvat, edessä on noin 15 000 sukupolvenvaihdosta seuraavan viiden vuoden aikana. Merkittävää on, että puolet teollisuuden alalla toimivista perheyrityksistä tarvitsee sukupolvenvaihdoksen seuraavien viiden vuoden aikana. Yli 50 henkilön yrityksistä vastaava luku on yli 40 prosenttia.

Seuraava järjestöjen yhteinen perheyritysbarometri julkaistaan joulukuussa 2012.

Lisätietoja:

Jari Huovinen, asiantuntija, p. 09 4202 2810
Eveliina Talvitie, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikkö, PL, p. 0400 188 601