Keskiviikon työnseisauksesta kallis lasku

01.10.2018

Keskiviikkona uhkaava työnseisaus aiheuttaa noin 50 miljoonan euron kansantuotemenetyksen.

Osa tappiosta kyetään paikkaamaan myöhemmin, mutta työtaisteluista aiheutuu myös pitkällä aikavälillä haittaa suomalaisyritysten toimitusvarmuudelle ja maineelle. Nämä vaikutukset eivät ole laskelmassa mukana. Näidenkin tappioiden maksumieheksi joutuu syytön kolmas osapuoli eli yritykset ja sitä kautta kaikki suomalaiset.

– Siksi on syytä vedota osapuoliin sellaisen ratkaisun hakemiseksi, jotta tältä laskulta vältytään, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies vaatii.