Afrikan painoarvo kasvaa – EK vastaa huutoon

29.11.2019

Afrikan merkitys maailmassa kasvaa jatkuvasti niin poliittisesti kuin taloudellisestikin. Jo nyt kuusi kymmenestä maailman nopeimmin kasvavasta taloudesta sijaitsee Afrikassa. Samaan aikaan mantereen väestön ennakoidaan jopa kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Euroopan hyvinvointi on tiiviisti kytköksissä Afrikan kestävään kehitykseen. Afrikka ja kehitysyhteistyö tuleekin olemaan keskeisesti mukana uuden komission työlistalla.

Myös kotimaassa käynnistyy Suomen ensimmäisen Afrikka-strategian laatiminen ensi vuoden alussa. Juuri nyt on oikea hetki tarkastella paitsi avautuvien markkinoiden mahdollisuuksia, myös kaupan ja kestävän kehityksen toisiaan tukevaa roolia.

Lähtölaukauksena keskustelulle toimi EK:n, Finnfundin ja Boston Consulting Groupin “Miten menestyä Afrikassa?” -seminaari, joka veti salin täyteen Afrikan markkinoista kiinnostuneita yrityksiä, sidosryhmiä ja toimittajia. EK on lisäksi päättänyt perustaa EU- ja kauppapoliittisen valiokunnan alaisuuteen oman Afrikkaa käsittelevän yritysasiantuntijaryhmän sekä käynnistää elinkeinoelämän Afrikka-selvityksen alkuvuodesta 2020. Tavoitteena on palvella tällä tavoin myös hallituksen käynnistyvää strategiatyöskentelyä.

Afrikan kestävän kehityksen tavoitteisiin on mahdotonta päästä ilman mittavia yksityisen sektorin investointeja. Vielä tällä hetkellä kaupankäynnin volyymi on vaatimatonta; Afrikan maiden osuus Suomen kokonaisviennistä on vain 2,5 prosenttia. Ovi Afrikkaan on kuitenkin raollaan myös suomalaisyrityksille. Suomalaisilla on tarjota juuri sitä osaamista, jolla voidaan vastata Afrikan suuriin haasteisiin. Suomalainen osaaminen mm. kriittisessä energiainfrassa, ilmastonmuutoksen ja haitallisten ympäristövaikutusten torjumisessa, terveysteknologiassa sekä koulutuksen saavutettavuudessa ovat maailman huippua. Parhaiten kestävää kehitystä tuetaan edistämällä yksityisiä investointeja, jotka synnyttävät työpaikkoja, vähentävät köyhyyttä ja luovat ihmisille uskoa omaan tulevaisuuteensa.

Kehitysrahoitusratkaisut sekä EU- että kotimaan tasolla ovat investointien edesauttamisessa avainroolissa. Vähintään yhtä keskeistä on Afrikan oman liiketoimintaympäristön kehittyminen. Yksi iso askel eteenpäin on syntymässä oleva koko mantereen kattava vapaakauppa-alue. Se helpottaisi Afrikan sisäistä kauppaa ja loisi samalla miljoonia uusia työpaikkoja.