Ammattikorkeakoulujen oltava selvästi yliopistoja työelämälähtöisempiä

Ammattikorkeakoulujen uudistaminen on ajautunut väärälle uralle. Niiden lainsäädäntö uusitaan, ja niistä uhkaa tulla ”miniyliopistoja”.

Ne kuitenkin kouluttavat työmarkkinoille asiantuntijoita, kehittäjiä ja esimiehiä: insinöörejä (AMK), tradenomeja, rakennusmestareita, sairaanhoitajia ja monia muita työelämän tarvitsemia kovan tason ammattilaisia.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK vaatii, että työelämälähtöisyys sisällytetään riittävän selvästi näitä oppilaitoksia ohjaavaan lainsäädäntöön.

EK on valmistellut kirjallisen kannanoton uuden ammattikorkeakoululain pohjaksi. Kaikki ammattikorkeakoulut on muutettava osakeyhtiöksi. Kaikkien hallituksissa on oltava ammattikorkeakoulun koulutusvastuuta vastaava monipuolinen elinkeinoelämän edustus ja asiantuntemus. Vähintään kaksi kolmasosaa hallitusten jäsenistä on oltava ammattikorkeakouluyhteisön ulkopuolelta.

Lakipykälät valmistellaan syksyn 2013 aikana ja eduskunnan käsittelyssä asia on keväällä 2014.

EK:n kannanotto Ammattikorkeakoululain toisen vaiheen uudistus (PDF)