Ammattikorkeakoulujen yritysyhteistyöhön tarvitaan porkkana

31.05.2013

Eduskunnan sivistysvaliokunta viimeistelee mietintöään ammattikorkeakoulujen uudistamisesta. Mietintö linjaa, millaisilla lakimuutoksilla uudistuksen ensimmäinen vaihe ensi vuoden alusta käynnistyy.

Ammattikorkeakouluja on nykyisellään 25 ja ne toimivat 60 paikkakunnalla.

Uusi laki velvoittaa verkostoa tarkistamaan rakenteitaan ja peilaamaan koulutuspalettiaan työelämän tarpeisiin. Se myös mullistaa näiden oppilaitosten rahoitusmallin.

– Ammattikorkeakoulut saavat jatkossa julkista rahoitusta pitkälti sen perusteella, kuinka ripeästi opiskelijat etenevät opinnoissaan, kuinka moni saa tutkintonsa valmiiksi ja miten hyvin koulutus auttaa työllistymään, kertoo EK:n korkeakoulupolitiikan asiantuntija Marita Aho.

EK on ajanut vahvaa työelämäyhteistyötä myös ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Myös toiselta asteelta ammattikorkeakouluun etenevien opiskelua työn ohessa olisi tarpeen kannustaa. Rahoitusmalliin olisikin helppo lisätä näitä tukevat mittarit.

– Sekä työelämäläheisyyden lisääminen ja ammatilliselta väylältä amk-opintoihin jatkavien aseman turvaaminen on saanut kevään aikana kannatusta keskusteluissamme kansanedustajien kanssa, Aho sanoo. Olisikin kovin toivottavaa, että koko sivistysvaliokunta asettuisi puolustamaan näitä tärkeitä asioita ja lisäisi EK:n ehdottamat mittarit rahoitusmalliin.

Ammattikorkeakoulutuksen uudistaminen jatkuu syksyllä ns. toisella vaiheella. Lakipykälät menevät taas uusiksi. Kaikki ammattikorkeakoulut muutetaan osakeyhtiöiksi ja verovaroista tapahtuva rahoitus siirretään kokonaan valtiolle. Nyt rahoituksesta yli puolet tulee kunnilta.

Elinkeinoelämän kannalta on keskeistä, että uusimuotoisia ammattikorkeakouluja johdetaan ammattimaisesti ja aidosti elinkeinoelämämme kasvua ja kilpailukykyä edistäen. Korkeakouluista työmarkkinoille tuleva osaaminen ratkaisee kykymme kansainvälistyä ja nostaa tuottavuutta esimerkiksi digitalisaation ja palveluliiketoiminnan avulla. Korkeakoulut tarvitsevat vahvaa elinkeinoelämän tietotaitoa hallituksiinsa linjatessaan, millaista osaamista ne koulutus- ja tk-toiminnassaan keskittyvät rakentamaan.

– Elinkeinoelämän edustus täytyy saada strategiseen päätöksentekoon,  Aho kiteyttää korkeakoulu-uudistuksen toisen vaiheen keskeisimmän tavoitteen.

Rahoitusmalliesitys 27.11.2012 (pdf)

Lisätietoja:
Asiantuntija Marita Aho
etunimi.sukunimi@ek.fi
puh. 09 4202 2336