Ammattikorkeakoulun rahoitusmallia on korjattava

20.09.2013

Elinkeinoelämän keskusliitto EK kannattaa asetusluonnoksen mukaista ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia korjauksella, että sitä täydennetään tutkimus- ja kehittämistoiminnan työelämäyhteistyöhön kannustavalla mittarilla.

Elinkeinoelämä tarvitsee sellaista TK -toimintaa, jossa sovelletaan tutkimustietoa ja luodaan yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden työorganisaatioiden kanssa uusia teknologioita, toimintamalleja ja osaamista työelämään.

Uusi mittari olisi seuraava: yrityksissä ja muissa työorganisaatioissa (AMK:n ulkopuolella) ohjatussa harjoittelussa, kehittämis- tai lopputyöprojekteissa hankittu ja arvioitu osaaminen opintopisteinä. Tämän kriteerin painoarvoa vastaava vähennys tulee kohdistaa ”ulkopuolisen TK-toiminnan rahoitus” -mittariin. Mittarin käyttöönotto on mahdollista heti vuoden 2014 alusta, koska sille on EK:n käsityksen mukaan olemassa tietopohja.

Vuoden 2015 alusta ammattikorkeakoulu-uudistuksen toisessa vaiheessa rahoitusmallia pitää päivittää uudelleen. Uusimuotoisia ammattikorkeakouluja säätelevässä laissa tulee olla mukana rahoitusmallia kuvaava osio ja valtioneuvoston asetusta pitää edelleen täydentää.  Rahoitusmallin osaksi täytyy alkaa mm. kehittää työnantajapalautetta opiskelijapalautteen rinnalle siten, että työnantajapalaute on valmiina rahoituskriteeriksi vuodesta 2016 alkaen.

Rahoitusmalli esitys EK 12.9.2013

Lisätietoja:
asiantuntija Marita Aho, 040 768364, EK
asiantuntija Jari Konttinen 0405752081, EK