Asenteet ja kannustinloukot usein esteenä nuoren työllistämiseen

17.04.2015

Palkkaa nuori – pelastetaan Suomi -kiertueen pohjoisin aluetapahtuma pidettiin Rovaniemellä 15.4. Lappsetin hallituksen puheenjohtaja, EK:n yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtaja Johanna Ikäheimo veti salin täyteen nuorten työllistämismahdollisuuksista kiinnostunutta väkeä.

Paikalla tilaisuudessa oli paitsi työnantajien ja yritysten edustajia, myös opiskelijoita sekä oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen ja TE-toimiston edustaja sekä paikallisia eduskuntavaaliehdokkaita.

EK pyrkii kampanjalla paitsi kannustamaan yrityksiä ottamaan nuoria kesätöihin, myös edistämään oppisopimuskoulutuksen käyttöä. Suomessa oppisopimusta käytetään valitettavan vähän, ja Rovaniemenkin seudulla oppisopimuspaikkoja on vähän tarjolla. Usein kysymys on siitä, etteivät yritykset tai nuoret tiedä tarpeeksi oppisopimuskoulutuksen eduista ja mahdollisuuksista. EK:n sivuilla on esimerkkinä 3+6 -oppisopimusmalli, josta sekä yritykset että opiskelijat saavat lisätietoa.

Nuorten asiat innostivat vilkkaaseen keskusteluun

Suurimpina nuorten työllistymisen esteinä pidettiin asenteita – sekä viranomaisten asenteissa nuoria kohtaan että nuorten asenteissa työntekoa kohtaan olisi parantamisen varaa. Ongelmallisena pidettiin myös turhaa byrokratiaa, joka työllistämiseen usein liittyy: tällaisista esimerkkejä ovat esimerkiksi erilaiset lupa- ja koulutusvaatimukset. Keskustelussa puitiin myös laajemmin kannustinloukkuja – nuoren on usein kannattavampaa heittäytyä tukien varaan kuin ottaa työtä vastaan.

Yrittämisestä keskusteltiin paljon. Kynnys ryhtyä yrittäjäksi koetaan edelleen korkeaksi: riski ja epäonnistuminen pelottavat. Vaikka kulttuuri onkin hiljalleen muuttumassa, Suomessa konkurssi on monelle vielä häpeä. Yleisöstä todettiin tosin, että ”startup -skenessä sua ei pidetä minään, ellet oo konkannut/lopettanut kolmea neljää kertaa. Et ole yrittänyt, ellet ole epäonnistunut!”

Lappset otti Matti Alahuhdan Palkkaa nuori – pelastetaan Suomi –haasteen vastaan, ja lupasi palkata tänä kesänä yli 25 nuorta kesätöihin. Kesätyö onkin usein nuorelle juuri se portti työelämään, joka määrää hänen suhtautumistaan työntekoon siitä eteenpäinkin, koko työuran ajan. Kun Akulta, 17, kysyttiin millaista  oli se työnteko, hän vastasi

”Teki hyvvää olla töissä.”