Britit, Suomi ja 17 muuta maata: EU tarvitsee selkeät tavoitteet sääntelytaakan vähentämiseksi

Britannia ja muut jäsenmaat ovat oikealla asialla. EK tarjoaa tavoitteeksi, että EU sitoutuisi vähentämään sääntelyä 2 % vuodessa.

Yhdeksäntoista maan ministerit ovat Britannian johdolla ehdottaneet komission varapuheenjohtaja Frans Timmermansille, että EU asettaisi tiukempia tavoitteita yrityksille kohdistuvan sääntelytaakan vähentämiseksi. Kirjeen ovat allekirjoittaneet myös valtiovarainministeri Alexander Stubb sekä oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

EK:n Brysselin-toimiston päällikkö Janica Ylikarjula pitää jäsenmaiden avausta ajankohtaisena ja merkittävänä:

– Komissio on ollut aktiivinen toimissaan hyvän EU-lainsäädännön edistämisessä. Elinkeinoelämä on antanut vahvan tuen komission paremman sääntelyn uudistusohjelmalle. Hyvä, että maat haluavat nyt nopeuttaa prosessia ja varmistaa hyvin tavoitteiden toteutumisen.

EK:n paremman sääntelyn asiantuntija Hannu Ylänen peräänkuuluttaa täsmällistä tavoiteasetantaa:

– EK on ehdottanut, että kaikkien keskeisten EU-instituutioiden on sitouduttava määrällisiin tavoitteisiin. Sääntelyä on vähennettävä keskimäärin 2 % vuodessa. ”1 velvoite tai sääntö sisään, 2 ulos” -periaate on saatava käytäntöön.

Hyvä lainsäädäntö on elinkeinoelämälle elinehto. Yrityksille on voitava taata entistä vakaampi ja ennakoitavampi toimintaympäristö, muuten investointien houkuttelu ei onnistu. EU voi olla parhaiten pk-yritysten asialla etenemällä byrokratian purkutalkoissa sanoista tekoihin.

Jäsenvaltioilla on hyvän lainsäädännön toteutumisessa keskeinen rooli. Ongelmana on ollut etenkin sääntelyn puutteellinen toimeenpano, joka vesittää sisämarkkinoiden tarjoamaa kasvupotentiaalia. Komission on valvottava lainsäädännön jäsenmaakohtaista toimeenpanoa tiukemmin.

Iso-Britannia on neuvottelemassa toiveistaan EU:n kehittämiseksi ennen maassa käytävää kansanäänestystä EU-jäsenyyden jatkamisesta. Yksi pääministeri Cameronin keskeisistä tavoitteista on kohentaa EU:n kilpailukykyä, ja tässä nykyisen EU-sääntelyn aiheuttaman taakan on nähty olevan edelleen liian korkea.

Tutustu jäsenmaiden kirjeeseen komission varapuheenjohtaja Timmermansille.