BusinessEurope: EU ei saa menettää digitalouden mahdollisuutta

19.05.2014

Eurooppalaiset yritysjohtajat peräänkuuluttavat investointeja digitaaliseen infrastruktuuriin. Muutoin Kiina ja USA kirivät kohtuuttoman etumatkan.

BusinessEurope

Euroopan elinkeinoelämän järjestöjen vuotuisessa huippukokouksessa pohdittiin EU:n lähitulevaisuutta Euroopan parlamentin ja komission vaihtuessa. EU on selättämässä talouskriisiä ja nyt on kiire palata takaisin kasvun polulle. Samaan aikaan kuitenkin kansalaisten luottamus EU:hun on laskenut. Järjestöt korostivatkin tarvetta vahvistaa ihmisten uskoa yhteiseen unioniin. EU:n vahvuuksia on osattava markkinoida niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin.

Esille nousi vakava huoli EU:n suhteellisen kilpailuaseman heikkenemisestä. EK:n eurooppalaisen kattojärjestö BusinessEuropen presidentti Emma Marcegaglia peräänkuulutti kirivaihdetta:

– EU:n ratkoessa talouskriisiä muut taloudet ovat investoineet kilpailukykyynsä ja ottaneet riskejä. Ne ovat läpivieneet rakenneuudistuksia, investoineet infrastruktuuriin, panostaneet innovaatioihin. Tätä etumatkaa emme pysty saavuttamaan, ellei EU:n nosta kunnianhimon tasoaan.

Digitalous – EU:n mahdollisuus comebackiin?

Huippukokouksessa julkistettiin Accenturen ja BusinessEuropen raportti, joka korosti digitalouden merkitystä EU:n kilpailukyvyn ja kasvun vahvistamisessa.

Haastattelututkimuksen mukaan yritysjohtajien usko Euroopan kasvuun on vahvistunut. Silti suurena huolena oli se, että EU ei pysy Yhdysvaltojen ja Kiinan vauhdissa digitaalisen teknologian kehittämisessä. Yritysjohtajat peräänkuuluttavatkin enemmän investointeja digitaaliseen infrastruktuuriin Euroopassa, klustereiden kehittämistä innovaatioiden tueksi ja uusia lähestymistapoja tukea liiketoimintaympäristöä, jossa yrittäjyys voi kukoistaa.

Emma Marcegaglia muistuttaa EU:n tavoitteesta vuodelle 2020:

– Teollisuuden on määrä tuottaa viidennes EU:n bruttokansantuotteesta. Tämä tavoite on epärealistinen, ellei unioni saa lainsäädäntöään järkeistettyä. Johtotähtenä tulee olla talouden uudistaminen digitalouden ja innovaatioin keinoin.

Lisätietoa:

BusinessEuropen raportti: Accelerating europe’s comeback – Digital opportunities for competitiveness and growth
Tiivistys raportin infografiikasta