Digitaalisten sisämarkkinoiden esteitä poistettava määrätietoisesti

30.05.2013

Digitaalisten sisämarkkinoiden syventäminen on ollut tällä viikolla näkyvästi esillä Brysselissä. Suomi ja Iso-Britannia järjestivät seminaarin, jossa vedottiin esteiden poistamiseen markkinoilta pikaisesti. Aihe oli esillä myös kilpailukykyneuvostossa, joka pureutui yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmään.

Digitaalisten sisämarkkinoiden tavoitteena on, että digitaaliset tuotteet voivat siirtyä yhtä vapaasti EU-maasta toiseen kuin yhden EU-maan sisällä. Tavaroita ja palveluja pitää voida ostaa ja myydä digitaalisissa kanavissa yhtä vapaasti EU-maiden välillä kuin yhden EU-maan sisällä.

Huomio toimintaympäristöön myös kotimaassa

EK korostaa digitaalisten sisämarkkinoiden syventämisen ja esteiden poistamisen tärkeyttä osana sisämarkkinoiden kehittämistä.

– Esteitä on poistettava määrätietoisesti. EU-toimet on kohdennettava erityisesti sellaisiin esteisiin, joiden raivaaminen avaa tehokkaimmin digitaalisia sisämarkkinoita ja siten myös liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille, sanoo EK:n asiantuntija Niina Harjunheimo.

– Samalla on huolehdittava, että toimintaympäristö Suomessa takaa yrityksille hyvän alustan kilpailla sekä kotimarkkinoilla että digitaalisilla sisämarkkinoilla globaalisti toimivien ja muiden eurooppalaisten yritysten kanssa.

Kilpailuneutraliteettia ei saa vaarantaa

Digitaalisten sisämarkkinoiden syventäminen on toteutettava kilpailuneutraalisti. Markkinoiden kansainvälinen luonne edellyttää, että globaalin kontekstin ja kansainvälisen kilpailun vaatimukset otetaan huomioon.

Tarpeetonta ja monimutkaista sääntelyä on vältettävä, etteivät yritysten hallinnollinen taakka ja kustannukset lisäänny ja markkinoiden kehittyminen vaikeudu. Parhaat toimintatavat on löydettävä markkinaehtoisiin malleihin perustuen.

Yksityisen kopioinnin hyvitysmaksutarkastelu tervetullut

EU:n tekijänoikeusmarkkinat ovat tällä hetkellä pirstaleiset. Elinkeinoelämä korjaisi niitä mm. helpottamalla rajat ylittävää lisensointia, uudistamalla yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmää sekä edistämällä avoimuutta ja hyvää hallintoa tekijänoikeusjärjestöjen toiminnassa.

EK:n mielestä kilpailukykyneuvostossa esillä ollut hanke yksityisen kopioinnin hyvitysmaksujärjestelmän uudistamiseksi on toteutettava sekä EU-tasolla että jäsenmaissa niiden linjausten suuntaisesti, joita selvitysmies Antonio Vitorino esitti raportissaan tammikuussa. Hän selvitti yksityistä kopiointia komission toimeksiannosta.

– Erityisen tärkeitä ovat linjaukset, joiden mukaan uuden järjestelmän on tuettava lisensioidun sisällön käyttöä ja nykyisen laitemaksujärjestelmän tilalle on löydettävä digitaaliseen toimintaympäristöön sopiva vaihtoehtoinen yksityisen kopioinnin kompensaatiojärjestelmä, toteaa EK:n IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori.

Vitorinon mukaan digitaalisen sisällön käytön tulee perustua lisensiointiin eikä kuulua lainkaan hyvitysmaksun piiriin. Yksityisen kopioinnin kompensaatiojärjestelmän on myös oltava kuluttajille läpinäkyvä eikä johtaa moninkertaisiin maksuihin samasta sisällöstä. Järjestelmän on mitattava yksityisestä kopioinnista oikeudenhaltijalle aiheutuvaa ”haittaa” oikeudenmukaisesti ja yhdenmukaisesti koko EU:ssa.

Komission ajatusta yksityistä kopiointia koskevasta lainsäädäntöaloitteesta EK ei pidä toivottavana etenemistapana hyvitysmaksujärjestelmän uudistamisessa.

Eurooppa-neuvosto pui digitaalisia sisämarkkinoita syksyllä

Digitaalisten sisämarkkinoiden syventäminen on esillä ensi syksynä myös Eurooppa-neuvoston kokouksessa.

Lisätietoja:
Asiantuntija Niina Harjunheimo
etunimi.sukunimi@ek.fi
puh. 09 4202 2703

Asiantuntija Riikka Tähtivuori
etunimi.sukunimi@ek.fi
puh. 09 4202 2521