Digitalisaatio on mahdollisuus, ei uhka

05.09.2017

Elinkeinoelämä on ollut eturintamassa viemässä digimurrosta menestyksekkäästi eteenpäin. Suomi menestyykin useissa digivertailuissa hyvin. Samanaikaisesti digitalisaatio ja tekoäly muuttavat suomalaista yhteiskuntaa haastaen yritykset, yksilöt ja koko koulutusketjun. Tähän haasteeseen on tartuttava ja käytettävä sen tuomat mahdollisuudet hyväksi, painotti EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies Dare to Learn -tapahtumassa 5.9.

Digitalisaatio ja tekoäly ovat jo nyt arkipäivää. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta on aina ollut osaava ja koulutettu työvoima. Yritysten toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten johdosta osaamiselta tullaan tulevaisuudessa vaatimaan erityisesti digitalisaatioon ja tekoälyyn pohjautuvaa tietotaitoa. EK:n tavoitteena onkin yhteistyössä yritysten, koulutuksen järjestäjien ja julkisen sektorin kanssa luoda pohja tällä tarvittavalle osaamisen uudistamiselle.

Monet suomalaiset edelläkävijäyritykset ovat jo hyvässä vauhdissa digitalisaation ja tekoälyn hyödyntämisessä. Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kannalta kuitenkin tärkeintä on saada työvoiman digiosaaminen kuntoon kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja yritystasoilla.

Mahdollisuus, ei uhka

Digitalisaatio tulee eittämättä hävittämään osan työpaikoista. Samalla se kuitenkin luo uusia.

– Meidän tulee nähdä digitalisaatio ja tekoäly mahdollisuutena, ei uhkana. On lopetettava kauhukuvien maalaaminen katoavista työpaikoista ja kehitettävä osaamista siihen suuntaan, että työvoiman korkea osaamistaso tulee jatkossakin olemaan Suomen kilpailukykytekijä, sanoo Häkämies.

Häkämiehen mukaan kansalaisille tulee esittää selkeä visio tulevaisuuden muuttuvasta työelämästä. Elinikäinen oppiminen ja osaamisen päivittämisen tulee olla yksilöille itsestään selvyys ja se pitää tehdä riittävän helpoksi.

– Tutkintojen sijaan tulee voida suorittaa työskentelyn ohessa osaamista päivittäviä tutkintojen osia.

– On myös sanomattakin selvää, että matemaattis-luonnontieteellisiin aineisiin panostaminen kantaa tulevaisuuden digitaalisessa maailmassa. LUMA-aineet on saatava tarpeeksi kiinnostavaksi lasten keskuudessa.

EK järjesti oman työpajan Dare to Learn -tapahtumassa, joka kokosi yhteen 3 000 elinikäisen oppimisen teeman parissa työskentelevää osaamisen ammattilaista. Työpajassa Future of Competence – Digital Skills as e Key Asset kuultiin yritysten digiosaamisen tarpeista ja tulevaisuudesta.