#Digitalisaatio uudistaa opettamisen ja oppimisen perinpohjin

19.02.2016

– Digitaloudessa koulutuksen merkitys ei liity enää tiedon jakamiseen vaan pikemminkin tiedon tehokkaaseen jalostukseen, soveltamiseen ja käyttöön ongelmanratkaisussa, kuvailee Laurea-ammattikorkeakoulun opetuksesta vastaava vararehtori Susanna Niinistö-Sivuranta.  Se mullistaa koko opettamis- ja oppimiskulttuurin.

Opiskelija ei esimerkiksi hoitotyön koulutuksessa rantaudu kuulemaan uusinta tutkimustietoa vaan osallistuu erilaisissa hankkeissa ja projekteissa täysivaltaisena korkeakouluyhteisön jäsenenä muokkaamaan ja uudistamaan opetusta ja oppimista.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Aalto-yliopisto ja Laurea-ammattikorkeakoulu tekivät viime syksynä selvityksen (Digitalous ja korkeakoulutus -hanke) siitä, miten digitalisaatio vaikuttaa viiteen eri ammattirooliin . Ne ovat opettaja, insinööri, liiketoimintaosaaja, tietoturva-asiantuntija ja hoitotyön ammattilainen. Selvityksen tuloksena syntyi tietoa, jota sovelletaan koulutuksen uudistamisessa.

Verkostot työelämään rakentavat osaamista

Miten digitalisaatio vaikuttaa Laureassa oppimisen arkipäivässä? Miten oppimisympäristöjä uudistetaan? Millaista oppimisen kulttuuria halutaan luoda?

– Murramme perinteistä ajattelua opettajasta tiedon jakajana. Tähtäämme esimerkiksi tradenomien koulutuksessa siihen, että yhteisessä vuorovaikutuksessa, tasavertaisella luovalla ideoinnilla ja analyyttisellä pohdinnalla kaikki voivat synnyttää jotain uutta, Niinistö-Sivuranta  kertoo.

Verkostot ja digitaalisuuden suomat mahdollisuudet olla yhteydessä paikallisesti ja globaalisti lähes kenen tahansa alan osaajan tai asiantuntijatiimin kanssa antavat jokaiselle opiskelijalle, opettajalle ja tutkijalle tilaisuuden olla osaamisen kehittämisen ytimessä.

Opetussuunnitelma elää ajassa

Sosiaalinen osaaminen ja tunneäly haastetaan Laureassa erilaisissa tiimeissä ja aidoissa ongelmanratkaisutilanteissa sekä kasvokkain että virtuaalisesti, esimerkiksi sosionomikoulutuksessa ja rikosseuraamusalalla.

Mitä muuta opetussuunnitelmissa on? Miten opetussuunnitelmat laaditaan, kun maailma ympärillä muuttuu?

Tutkinnot on Laureassa rakennettu niin, että ydinosaaminen on pysyvämpää ja täydentävän osaamisen tavoitteet elävät ajassa.

– Korkeakoulun opetussuunnittelu on jatkuva kehittämisprosessi, jonka on mahdollistettava muuttuvat opetussisällöt muuttuvan työelämän tarpeisiin, Niinistö-Sivuranta kertoo.

Esimerkiksi turvallisuusalan koulutuksessa ydinosaamista on liiketoiminta ja -yrittäjyysosaaminen. Täydentävän osaamisen tavoitteet voivat liittyä kansainväliseen kriisinhallintaan, tietoturvallisuuteen tai turvallisuusjohtamiseen.

Oppimista ajasta ja paikasta riippumatta

Esimerkiksi kesällä Laurean eri alojen kesäopintojen verkkokurssit ja mobiili etäohjaus opinnäytetyötä tekevälle opiskelijalle mahdollistavat opintopisteiden kertymisen ”vaikkapa laiturinnokasta”.

– Onneksi luokkahuoneiden suljetuista sisällöistä on siirrytty avoimiin verkostoihin, joissa materiaalia ja oppimisen reflektointia jaetaan isollakin joukolla, Niinistö-Sivuranta toteaa. Ansioituneesti tätä toteutetaan erityisesti ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutuksessa, jossa opiskelijat ovat samanaikaisesti työelämässä.

– Digitalisaatio on osaltaan tehnyt opetuksesta saavutettavampaa. Laadukas verkkopedagogiikka antaa parhaimmillaan tehokkaat oppimisen eväät ja mahdollistaa samalla joustavan ja omaehtoisen pohdinnan ja aikataulut, Niinistö-Sivuranta summaa.

Katso: Digitalous ja korkeakoulutus