Direktiivi kilpailurikkomusten vahingonkorvauskanteista tuli voimaan

09.12.2014

Kilpailusääntelyn rikkomuksiin liittyviä vahingonkorvauskanteita koskeva direktiiivi on hyväksytty. Suomessa implementointityö on jo täydessä vauhdissa, sillä Työ- ja elinkeinoministeriön vetämä työryhmä aloitti syyskuussa kansallisen lainsäädännön valmistelun. EK on mukana työryhmässä.

Direktiivillä pyritään helpottamaan vahingonkorvauksen hakemista kilpailusääntelyä rikkoneelta yritykseltä. Kartellien oletetaan aiheuttavan vahinkoa, ellei rikkomukseen syyllistynyt yritys pysty muuta osoittamaan. Direktiivillä vaikutetaan oikeudenkäynnin osapuolen mahdollisuuksiin saada käyttöönsä vastapuolen hallussa olevia todisteita. EU-sääntelyä saadaan myös Suomessa ajankohtaiseen kysymykseen siitä, milloin oikeus korvauksen saamiseen kilpailurikkomuksen aiheuttamista vahingosta vanhenee.

Kilpailurikkomusten vahingonkorvausoikeudenkäynnit lähtökohtaisesti tavanomaisin menettelysäännöin

EK toivoo, että vakiintuneisiin kotimaisiin menettelysääntöihin tuomioistuimissa kajottaisiin mahdollisimman vähän. Oikeudenkäymiskaari vastannee pitkälti direktiivin edellytyksiä. Joitain väistämättömiä muutostarpeita direktiivi tuo silti tullessaan.

Vahingonkärsijän asemaa parannettaessa on toki muistettava myös rikkomukseen syyllistyneen yrityksen puolustautumisoikeudet. Selvää on, ettei kukaan saa päästä rikastumaan korvausten myötä.

Sakkovapautusjärjestelmän toimivuus turvattava

Tuomioistuimen velvoittaessa yrityksen esittämään todisteita on luonnollisesti tärkeää huolehtia siitä, etteivät yrityksen liike- ja ammattisalaisuudet samalla paljastu. On myös varmistettava, ettei uudella sääntelyllä horjuteta kartellien paljastamisessa ensiarvoisen tärkeän ns. sakkovapautusjärjestelmän toimivuutta. Yritys saattaa pidättäytyä tietojen antamisesta, mikäli on vaara siitä, että seuraamusmaksusta vapautumiseksi viranomaiselle annettavat tiedot ja asiakirjat voivat ajautua vahingonkorvausta vaativan käsiin. Kilpailurikkomuksen selvittämisessä yhteistyötä tekevä yritys olisi näin muita rikkomukseen syyllistyneitä yrityksiä huonommassa asemassa mahdollisessa samasta rikkomuksesta kumpuavassa vahingonkorvausoikeudenkäynnissä.

Direktiivi 2014/104/EU annettiin 26.11. ja se julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 5.12. Kahden vuoden määräaika direktiivin kansalliseksi voimaan saattamiseksi on siten alkanut juosta.