Ehdotus uudeksi tupakkatuotedirektiiviksi heikentäisi tavaramerkkien käyttöä pakkauksissa

23.09.2013

Euroopan komissio julkisti vuoden 2012 lopulla ehdotuksen tupakkatuotedirektiivin uudistamisesta. Komissio ehdotti muun muassa, että varoitusmerkintöjen pitäisi kattaa 75 prosenttia tupakkapakkausten etu- ja takakansista.

Ehdotusta käsiteltiin kesällä 2013 sekä Euroopan parlamentissa että neuvostossa. Parlamentin mietintövaliokunta ENVI äänesti ehdotuksen puolesta, kun taas neljä viidestä lausuntovaliokunnasta kannatti varoitusteksteille pienempää, 50 prosentin peittoa. Neuvosto äänesti 65 prosentin peiton puolesta. Pääpiirteissään 75 prosentin pinta-alavaatimusta pidettiin siis liian tiukkana.

Euroopan parlamentin täysistunto äänestää ehdotuksesta lokakuussa.

EK: varoitustekstien pinta-ala pidettävä kohtuullisena

EK kritisoi varoitustekstien pinta-alan suurentamista 75 prosenttiin. Se estäisi yrityksiä hyödyntämästä immateriaalioikeuksia (IPR), erityisesti tavaramerkkien käyttöä tuotteiden tunnuksina.

Käytännössä tupakan vähittäismyyntipakkaukset muuttuisivat logottomiksi (geneerisiksi), koska muut pakolliset merkinnät, kuten veroleimat, valtaisivat jäljelle jäävän 25 prosentin pinta-alan. Tuotteen valmistajalle ei juuri jäisi mahdollisuutta tavaramerkin esiin tuomiseen.

EK:n mielestä komission ehdottama 75 prosentin pinta-alavelvoite on ristiriidassa myös kansainvälisten immateriaalioikeussäännösten, kuten TRIPS-sopimuksen (sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkemyksistä) kanssa.

Lisäksi tällainen sääntely olisi omiaan johtamaan yritysten haluttomuuteen investoida aineettoman omaisuuden suojaamiseen esimerkiksi tavaramerkillä – varsinkin taloudellisesti epävarmoina aikoina.

Haluttomuus innovaatioiden suojaamiseen rapauttaisi immateriaalioikeusjärjestelmää, mikä johtaisi helposti tupakkatuotteiden väärentämisen ja laittoman kaupan kasvuun. Se taas sotisi komission vuonna 2011 julkistamaa IPR-strategiaa ja siihen sisältyvää tuoteväärennösten vastaista ohjelmaa vastaan.

Aineettomilla oikeuksilla suuri merkitys liiketoiminnassa

EK on huolissaan, leviäisikö nyt ehdotetun kaltainen sääntely myös elinkeinotoiminnan muille lohkoille, toisiin kuluttajatuotteisiin ja niiden pakkauksiin. Toivon mukaan ei, sillä aineettoman omaisuuden ja aineettomien oikeuksien, kuten tavaramerkkien merkitys yritysten liiketoiminnassa kasvaa koko ajan. EU:ssa ei pidä hyväksyä sääntelyä, joka estää tai rajoittaa yrityksiä käyttämästä immateriaalioikeudellisia suojamuotoja.

Lue lisää: Direktiiviehdotus