EK antaa liikennekaarelle vihreää ja keltaista valoa

Ministeri Bernerin ajamat lakimuutokset voivat kirittää liikennealan aivan uutteen kasvuun. Samalla tulee varmistaa eri toimijoille tasapuoliset kilpailusäännöt, EK muistuttaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut liikennekaari-nimistä lainsäädäntöhanketta, jolla tähdätään sääntelyn keventämiseen ja uuden palvelubisneksen viriämiseen.

Liikennekaaren tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Uutta olisi mm. lakisääteinen velvoite, jonka seurauksena henkilöliikennepalveluita tarjoavien tulisi avata mm. aikataulu-, reitti- ja pysäkkitiedot myös muiden käyttöön. Tämä läpinäkyvyys mahdollistaisi uudenlaisten arvoketjujen – ”matkaketjujen” – syntymisen liikennepalveluiden muodossa. Se toisi liikennealalle uutta liiketoimintaa ja liikevaihdon kasvua.

Toinen liikennekaaren ehdotus liittyy henkilö- ja tavaraliikennepalvelujen lupasääntelyyn, jota halutaan keventää eurooppalaiselle minimitasolle. Yritysten hallinnollinen taakka vähenisi, mikä on hyvä asia, arvioi EK:n johtava asiantuntija Tiina Haapasalo:

– EK:ssa suhtaudumme liikennekaaren sisältämiin aloitteisiin positiivisesti. Liikenteessä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, jota on mahdollista saada rohkeilla uudistuksilla toteutumaan ja hyödyttämään koko yhteiskuntaa.

Samalla Haapasalo peräänkuuluttaa liikennekaareen täsmennyksiä, jotta kaikille toimijoille taataan tasapuoliset pelisäännöt:

–Kilpailun on oltava tasaveroista samanlaisia tuotteita ja palveluja tarjoavien toimijoiden kesken. Pykäliä täytyy vielä tarkastella myös palvelun käyttäjän kannalta esimerkiksi vahinkovastuiden osalta.

Uusien liikennepalveluiden toteutuminen edellyttää mittavaa digiloikkaa, painottaa EK:n asiantuntija Jari Konttinen:

–Ihmisille ja yrityksille on mahdollistettava liikenteeseen liittyvien resurssien, omaisuuden ja taitojen joustava hyödyntäminen erilaisten digitaalisten alustojen ja välittäjäpalveluiden kautta. Samalla on varmistettava yhtäläiset ehdot kilpailussa ja velvoitteiden täyttäminen esimerkiksi verottajaa ja kuluttajaa kohtaan.

Konttisen mukaan valmiuksia liikenteen digiloikkaan löytyy.

–EK:n toukokuussa tekemän kyselyn mukaan digitalisaation edelläkävijäyritykset ennakoivat yli 70 prosentin liikevaihdon kasvua esineiden internetin, massadatan, robotiikan ja älykkään liikenteen osalta.

EK:n lausunto liikennekaaresta löytyy tästä.