Logistiikka-alan yritykset mukana puolittamassa liikenteen päästöjä

EK:n, Paltan ja Logistiikkayritysten liiton jäsenyritykset esittelivät liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakalle 7.12. omia ratkaisujaan siihen, kuinka saamme puolitettua liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Avainasemassa ovat uusiutuvat polttoaineet, autokannan uudistuminen, joukkoliikenne, logistiikan digitalisaatio ja liikenneinfrastruktuurin parantaminen.

Tilaisuudessa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kertoi fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelusta. Yritykset esittelivät ilmastotavoitteitaan sekä sitä, millaisia tavaralogistiikan päästövähennyskeinoja heillä on käytössään. Paikalla olivat edustajat DB Schenkeristä, Keskosta, SSAB:sta, Suomen Kaukokiidosta, Vaasan Oy:stä, VR-Yhtymästä ja Yara Suomesta.

Yritysten logistiikkaratkaisut voivat olla hyvin kauaskantoisia myös päästöjen kannalta, kommentoi EK:n logistiikkavaliokunnan puheenjohtaja johtaja Eero Hemming Yarasta:

”Valtion panostukset liikenneinfraan tukevat vähähiilistä logistiikkaa. Hyviä esimerkkejä ovat sisävesiliikenteen edistäminen Saiman kanavalla ja rataverkon sähköistämiset.”

Yrityksen konkreettisia ilmastotoimenpiteitä kuvasi DB Schenkerin toimitusjohtaja Petteri Nurmi:

”Kuljetuksissa olemme jo pitkään käyttäneet jätteistä ja tähteistä valmistettavaa uusiutuvaa dieseliä. Kaikissa viime vuosina avatuissa terminaaleissa hyödynnetään aurinkoenergiaa ja maalämpöä. Ympäristöystävällinen kuljettaminen edellyttää oikeansisältöistä ja oikea-aikaista tietoa, jotta täyttöasteita ja reittejä eli siis tehokkuutta voidaan optimoida. Digitaalinen prosessi mahdollistaa myös alustatalouden hyödyntämisen ja täysin paperittoman huolinnan.”

Kaikki keinot hyödynnettävä

Paltan Petri Laitinen muistutti infran kehittämisen ja digitalisaation merkittävästä roolista liikenteen ja logistiikan päästöjen vähentämisessä. Fossiilittoman liikenteen tiekartan keinovalikoimassa tulisi laajemmin huomioida liikennejärjestelmän ja liikennepalvelujen kehittämisellä ja digitalisaatiolla saatavat päästövähennykset.

”Alan päästövähennykset koostuvat pienistä puroista. Fossiilittoman liikenteen tiekartassa olisikin tärkeätä huomioida kaikki keinot, joilla päästötavoitteet voidaan saavuttaa Suomen logistinen kilpailukyky turvaten.”

Eri toimijoiden yhteistyö ja synergia ovat tärkeässä roolissa päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Myös poliittisten päätösten tulee mahdollistaa yritysten vapaaehtoiset lisätoimet ja kannustaa logistiikkatoimijoita ja niiden asiakkaita yhteistyöhön päästöjen vähentämisessä.

Tavoitteet on mahdollista saavuttaa ilman veronkorotuksia

Liikenne- ja logistiikka-alan toimijat julkaisivat kesällä oman tiekarttansa vähähiiliseen liikenteeseen. Tiekartta osoittaa, että liikenteen päästöt on mahdollista puolittaa vuoteen 2030 mennessä ilman veronkorotuksia. EK:n yrityskyselyn mukaan polttoaineveron korotukset heikentäisivät kilpailukykyä erityisesti teollisuuden, rakentamisen Ja tavarakuljetusten toimialoilla.

”Yritykset ovat pitäneet esillä erityisesti uusien teknologioiden, innovaatioiden ja kannusteiden roolia päästöjen vähentämisessä. Hienoa, että vuoropuhelu yritysten kanssa on tiivistynyt ministeriön fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelussa”, kiittää EK:n johtavan asiantuntija Tiina Haapasalo.

Paikalla keskustelussa olivat liikenne- ja viestintäministeriöstä ministeri Timo Harakka ja erityisavustaja Johanna Juselius. Yrityksistä mukana olivat Schenkerin toimitusjohtaja Petteri Nurmi, VR-Yhtymän toimitusjohtaja Rolf Jansson, Suomen Kaukokiito Oy:n toimitusjohtaja Petri Angervuori, Yara Suomen logistiikkapäällikkö Eero Hemming, SSAB Europen logistiikkajohtaja Seppo Tervonen, Keskon johtaja Mika Salmijärvi ja VAASAN Oy:n logistiikkapäällikkö Hannu Nylander. Liittoja edustivat Paltan logistiikan toimialapäällikkö Petri Laitinen, Logistiikkayritysten liiton toimitusjohtaja Pekka Aaltonen sekä Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Tiina Haapasalo.