EK: Minimipalkoista ei tule säännellä EU-tasolla

EU-tasoinen minimipalkkasääntely puuttuisi vakavalla tavalla kansalliseen työmarkkinamalliimme. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti keskiviikkona 16.9.2020 pitämässään State of the union -puheessaan, että Komissio tulee ryhtymään minimipalkkojen osalta lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin, joilla turvataan kohtuullinen minimipalkka jokaiselle työntekijälle EU:ssa ja jotka kunnioittavat työmarkkinaosapuolten toimivaltaa.

Komission tavoite siitä, että jokainen työntekijä EU:ssa on jollakin tavoin minimipalkkajärjestelmän piirissä ja lupaus kunnioittaa työmarkkinaosapuolten toimivaltaa kuulostavat mahdottomalta yhtälöltä. Suomessa työehtosopimukset kattavat noin 90 % työvoimasta ja olemme kattavuudessa EU:n kärkimaiden joukossa. Palkat perustuvat Suomessa Pohjoismaisen työmarkkinamallin mukaisesti työehtosopimuksiin ja ne sovitaan alakohtaisesti työmarkkinajärjestöjen kesken. Suomessa ei ole minimipalkkalainsäädäntöä, eikä lainsäätäjä osallistu työehtosopimusten palkkatasojen määrittelyyn. EU-tasoinen vähimmäispalkkaa koskeva sääntely pakottaisi väistämättä Suomen muuttamaan työmarkkinamallinsa.

EK pitää erittäin tärkeänä, että työmarkkinajärjestöjen toimivaltaa ei kavenneta EU-sääntelyllä ja, että palkat voidaan jatkossakin määrittää ala- ja tehtäväkohtaisesti oikean tasoisiksi. Mikäli minimipalkoista säännellään EU-tasolla, johtaa tämä siihen, että viimekädessä työehtosopimustemme vähimmäispalkkatasoista päättää EU-tuomioistuin.

Muissa Pohjoismaissa myös maan hallitus sekä työmarkkinaosapuolet yhdessä suhtautuvat EU-tasoiseen minimipalkkasääntelyyn kielteisesti. Esityksen myötä komissio pyrkii laajentamaan EU:n toimivaltaa alueelle, joka ei EU:n perustamissopimuksen mukaan sille kuulu. Perustamissopimuksen mukaan palkka-asiat ovat kansallisia, eivätkä kuulu päätettäväksi EU-tasolla.