EK palauttaisi lääninhallitukset

15.04.2015

Elinkeinoelämä haluaa aluehallinnosta tehokkaamman, yrityksiä ja kansalaisia paremmin palvelevan. EK esittää  aluehallintomallia, jonka mukaan  ELY -keskukset ja aluehallintovirastot pitäisi yhdistää kahdeksaksi lääninhallitukseksi tulevalla hallituskaudella. Nämä vastaisivat valtion aluehallinnosta.

– Yrityksille on tärkeätä, että hallinto on sujuvaa, läpinäkyvää ja tehokasta. Parhaimmillaan hallinto suo mahdollisuudet nopeisiin investointipäätöksiin ja elinkeinojen kehittämiseen. Nykyinen hallintomalli lisää byrokratiaa ja aiheuttaa yrityksille ja kansalaisille ylimääräistä vaivaa, perustelee EK:n toimitusjohtaja  Jyri Häkämies.

– Paljon on laitettu aikaa ja vaivaa erilaisten hallintohimmeleiden rakentamiseen. Viimeisessä, vuoden 2010 uudistuksessa lääninhallitukset lakkautettiin ja niiden tilalle tuli 15 elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskusta sekä 6 aluehallintovirastoa. Näitä ohjasi 8 eri ministeriötä.

EK haluaisi jakaa Suomen kahdeksaan alueeseen, joissa lääninhallitusten lisäksi toimisi myös 8 maakuntaliittoa, joita nykyisin on 18.  Ne olisivat lähekkäin ja kehittämistehtäviä olisi helpompi tehdä yhdessä. Lääninhallituksia johtaisi lääninjohtajat ja maakuntaliittoja maakuntajohtajat selkeällä toimivallalla.  Aluehallintoa ohjattaisiin ja johdettaisiin valtioneuvoston kansliasta VNK:sta.

Byrokratian tilalle sujuvaa palvelua

Häkämiehen mukaan EK:n ehdottama malli toisi yhden luukun palvelut sekä yrityksille että kansalaisille. Tällainen aluehallinto tekisi lupaprosesseista sujuvammat ja lopettaisi viranomaisten päällekkäiset kyselyt. Yritysten ja kansalaisten elämä helpottuisi ja maakuntien kehittäminen vauhdittuisi.

Yritysten ympäristö- ym. lupahakemusten käsittelyjonot ovat ajankohtainen esimerkki tällä hetkellä toimimattomasta hallinnosta. EK:n selvityksen mukaan arviolta noin 3,6 miljardin euron investoinnit odottavat käsittelyään erilaisissa hallinnon lupaprosesseissa. Suuremmilta hankkeilta kestää keskimäärin  5-6 vuotta saada kaikki tarvittavat luvat ja päätökset muutoksenhakuineen. Yritysten investointien ohella jumissa ovat myös niihin liittyvät työllisyysvaikutukset – jopa 10 000 uutta työpaikkaa.

– Aluehallintomalliimme liittyy myös asioinnin tehostaminen digitalisoinnin lisäämisellä. Kaikkien hallinnon toimijoiden pitää selvittää omien tehtävien ja palveluiden siirtäminen verkkoon, toteaa Häkämies.

EK:n malli aluehallinnon uudistamiseksi (graafit)

Aluehallinnosta tehokkaampi ja palveleva (muistio)