EK:n Häkämies: Huono kierre on katkaistava, lakoille laitettava stoppi

03.10.2018

Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies on huolestunut seurauksista, joita keskiviikkoinen työnseisaus yrityksille ja Suomelle aiheuttaa.

– Tämä on surullinen päivä. Suomen kansainvälistä kilpailukykyä on parannettu, vienti vetää ja talous kasvaa. Näistä työtaisteluista aiheutuu taloudellisten menetysten lisäksi haittaa suomalaisyritysten toimitusvarmuudelle ja maineelle, Häkämies arvioi.

Hallituksen ja ay-liikkeen välisestä irtisanomislakikiistasta johtuva työnseisaus aiheuttaa Suomelle noin 50 miljoonan euron kansantuotemenetyksen. Tappioiden maksajana on syytön kolmas osapuoli eli yritykset ja niiden kautta kaikki suomalaiset.

Tappiot on arvioitu EK:n jäsenliitoista ja -yrityksistä saatujen, työtaistelun odotettua laajuutta kuvaavien tietojen perusteella. Arviossa on hyödynnetty Tilastokeskuksen panos-tuotostietoja. Laskelma huomioi tuotannon keskeytymisen välilliset vaikutukset talouden muille toimialoille.

– Luku kuvaa lyhyen aikavälin vaikutusta, ja osa yrityksistä pystyy korvaamaan näitä menetyksiä myöhemmin. Laskelma ei toisaalta arvioi työrauhahäiriöistä aiheutuvia pitkän aikavälin haittoja yritysten toimitusvarmuuteen, maineeseen ja kilpailukykyyn, toteaa EK:n pääekonomisti Penna Urrila.

EK vetoaa vielä kerran hallitukseen ja ay-liikkeeseen sovinnon löytämiseksi.

–   Molemmilla osapuolilla on tiedossa, miten tämä solmu saadaan avatuksi. Nyt valittu tie ei aja Suomen etua, Häkämies painottaa.