EK:n hallitus nimitti uuden organisaation johtajat

05.05.2012

Elinkeinoelämän keskusliitto EK on uudistamassa organisaatiotaan. Tavoitteena on tehostaa toimintaa ja lisätä EK:n edunvalvonnan vaikuttavuutta. EK:n hallitus päätti tänään uusista vastuualueista ja nimitti niille johtajat.

Lainsäädännön ja työelämän vastuualueen johtajaksi nimitettiin Jukka Ahtela, talouspolitiikan vastuualueen johtajaksi  Jussi Mustonen ja infrastruktuurista vastaavaksi johtajaksi Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala.

Kilpailukyvyn ja kasvun vastuualueen johtaja nimitetään myöhemmin.

Pk- johtajaksi, joka vastaa myös aluepalveluista, nimitettiin Pentti Mäkinen,  kehitysjohtajaksi Timo Kekkonen ja viestintäjohtajaksi  Leena Jaakkola, jonka vastuulle kuuluvat myös sidosryhmäsuhteet.

Toimitusjohtaja ja edellä mainitut johtajat muodostavat EK:n johtoryhmän.

Nyt nimitetyt johtajat jatkavat oman organisaationsa rakentamista. Tavoitteena on, että uusi organisaatio aloittaa toimintansa kesäkuun alussa.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen

Yhteydenotot viestintäjohtaja Leena Jaakkolan kautta
p. 040 352 9332